פטנטים – בקשת פטנט פרוביזורי

פטנטים – רישום פטנטים 

כשמשתמשים במונח "פטנט פרוביזורי", הכוונה בדרך כלל ל-"בקשת פטנט זמני".
רישום פטנטים קבוע – רישום PCT

  • פטנטים – רישום פטנטים
  • רישום פטנט
  • רישום פטנטים בישראל
  • רישום פטנטים בארה"ב
  • רישום פטנטים PCT
  • רישום פרוביזורי
  • רישום עוקב של פטנט פרוביזורי בגמר שנה – סיכונים וסיכויים
  • רישום פטנט כמהלך עסקי פסיכולוגי על מתחרים
  • רישום בקשת פטנט שאין בצידה סיכויי הצלחה

 

בקשת פטנט פרוביזורי

רישום פטנט לפני תום שנה:

רישום פטנט, בקשת פטנט, בטווח הזמנים של בתוך השנה ממועד תאריך הבכורה של הבקשה הפרוביזורית, בקשת הפטנט הזמנית, הכרחי, במידה וממציא רוצה לקשור את תאריך הבכורה המוקדם, לבקשה הקבועה שהינו מגיש בתוך טווח זמנים זה. חשוב להבין, כי גם בשלב זה, אין וודאות מוחלטת או החלטה ממסדית, כי חזקה חלוטה היא, כי יש זכות פטנט חלוטה או אף החלטת חיזוק כלשהי אל עבר יעד זה, וגם בשלב זה, לכאורה הממון וההשקעה הינם על קרן הצבי. לשימת לב, חשוב להבחין, כי בקשה פרוביזורית, כמעט תמיד תהיה הבקשה הראשונה שמתעתדת לתפוס את תאריך הבכורה. הרבה יותר נדיר הוא השימוש בבקשה הפרוביזורית או רישום פטנט פרוביזורי, לשיפור כלשהו של בקשה קבועה קיימת, שכן, ההליך היותר טבעי למצב זה הינו בקשת פטנט מוסף. אי עמידה בזמנים, ואי הגשת רישום פטנט קבוע בתוך מועד הזמנים כאמור, יביא לניתוק השלשלת, עד כדי שיסכן גם את ההכרה בתאריך שנקבע ברישום הפטנט הקבוע. וכול שכן, אם בוצע פרסום בגין ועל סמך הרישום הפרוביזורי ולפני הגשת רישום פטנטים קבוע.
רישום פטנט פרוביזורי, בקשת פטנט פרוביזורי


חדשות רישום פטנטים
:

 

רישום פטנט לאחר ומאוחר משנה ממועד תאריך הבכורה:
כאמור, רישום פטנט מאוחר יגרור פקיעה של זכות לכאורה של רושם פטנט לקבלת תאריך הבכורה של הרישום הראשון בזמן, הזמני, עליו נסמכים, כפי שיסכן, כאמור, גם את הסיכוי לקבלת פטנט בסופו של שלב בחינה עקב טענות כדוגמת טענת פרסום קודם בזמן.

בקשת פטנט פרוביזורי

רישום פטנט כמהלך עסקי פסיכולוגי על מתחרים:
לאחר שלב עריכת פטנטים והכנת דרישות הבקשה הטכניות-צורניות והמהותיות, מוגשת בקשת הפטנט, נרשמת כבקשה, ומתבצע רישומה כזכות תלויה הכפופה לאישור עתידי של בוחן פטנטים. רישום פטנטים לעיתים לא מבוטלות, הינו כלי משחק מסחרי, ולאו בקונוטאציה של יושרה עסקית. יש ומתבצעים רישומי פטנטים בארץ לאום אחת, לדוגמה בישראל, בה מתחם הטריטוריה של החברות מוגבל לכאורה, אולם מנגד, בטריטוריה קטנה ומוכרת, מונופול יכול להביא בדרגות סיכוי גבוהות יותר סיכויי הצלחה מסחרית, וכך, גם בסיכון מופחת. לא אחת, נמצאים גורמים המגישים בקשת מדגם צורנית, ותמצא כי הינם טוענים שיש בידם פטנט, או אפילו פטנט עולמי. ובעלי מקצוע בתחום ראו ממקרים אלו. כאשר, עד שקם מתחרה שבודק את העניין לעומק, וההטעיה מוסרת, הרוויח אותו מטעה ממון רב ממונופול בפועל שיצר לעצמו שלא כדין.

רישום בקשת פטנט שאין בצידה סיכויי הצלחה:
יש ומוגשים רישומי פטנט במצבים בהם סיכויי ההצלחה המסחרית הינם כמעט אפסיים. מצבים אלו, יכולים לנבוע ממספר ראשי פרק. האחד, שהממציא אינו יודע את חזות הכול, ואף לא את קצה הקצה של זו. ובד"כ זאת עקב ביצוע חיפוש פטנטים עצמי, שבסיסו באמונה כי עדיף לחסוך מעט ממון. ויוצא שרישום פטנטים מתבצע, בעוד, שקיימים פטנטים, שאף פג תוקפם והינם נחלת הכלל, שהינם יעילים ומפותחים הרבה מעבר לפתרונים שנותן הממציא בבקשתו הרשומה.

רישום פרוביזורי, רישום פטנטים בישראל, רישום פטנטים בארה"ב    רישום פטנט


 

חיפוש פטנטים

לחץ   פטנטים – קשר  לחץ

5- 770- 323- 077