חיפוש פטנטים – סריקת פטנט ראשונית במאגרים מתנה

חיפוש פטנטים – מתנה, חינם

חיפוש פטנטים - פתרונות חיפוש פטנט הטובות בישראל. הרשמו!

חיפוש פטנטים –  חינם, מהמאגרים ההיסטוריים של חיפושי פטנטים שעשינו במכון לפטנטים

חיפוש פטנטים - חיפוש פטנט במאגרי הפטנטים בישראל ובעולם

ההיגיון מחייב

ההיגיון מחייב: להתחיל חיפוש פטנטים מתנה* ללא עלות - ממאגר אלפי חיפושים שערכנו בכשני עשורים

חיפוש פטנט לכול ממציא

פטנטים - דוח חיפוש פטנטים מהמאגר ההיסטורי שלנו - חינם

דוח חיפוש פטנטים מהמאגר ההסטורי שלנו – מתנה

חיפוש פטנטים משתלם

חיפוש פטנטים טוב - מאפשר לך לרשום פטנט יעיל ומתקדם מקודמך!

מצא את החדשנות של הפטנט שלך!

חיפוש פטנטים ייחודי יעשה בשלבים לפי היגיון חיי המעשה

חיפוש פטנטים ייחודי – בשלבים לפי היגיון חיי המעשה

דוח חיפוש פטנטים

רק אם לא נמצא במאגר ההסטורי - נעשה לך דוח חיפוש מקצועי - מסובסד

דוח חיפוש הכי משתלם

חיפוש פטנט בכול התחומים, חיפוש פטנטים טכנולוגיים

חיפוש פטנטים בכול התחומים, חיפוש פטנטים טכנולוגיים

בחיפוש  פטנטים – כאשר,מינוח הדברים בבחינת "יש …אין", שבד"כ גם מתכוון לקרוב ודומה, אף אם הינו שונה, ימצא בד"כ כמעט במאת האחוזים כי קיים הדומה!!! אלא, שבחינת הדברים כך, אינה אלא, שיח חרשים, או אולי שיח בעלי אינטרס עם תמימים.

חיפוש פטנטים – חיפוש פטנטים -מבצעים ייעודיים  – בשביל עסק משלך

חיפוש פטנטים, חיפוש פטנט – מי ששם יהבו גם למצוא לעצמו סיכוי להכנסה מפטנטים, עדיף
שמראש ידע, כי סבירות גבוהה שקיימת חשיבה דומה לשלו ומקדימה לה, ואף על פי כן, ידע
כי בעולם גדול, שהרעיון עדיין לא התממש בו, יש מקום לפיתוח שלו, אולי כן ואולי לא, אולם אין סיבה להרמת ידיים מראש.
ועיקר, האם בעל מקצוע יכול לאור הנמצא, הקיים, המוקדם, לאבחן, לחדש, לחדד, לשפר באופן משמעותי על זה הקיים.

פטנטים, פטנט, חיפוש פטנטים 90%
חיפוש מתחילים מתנה* 85%
חיפוש במאגר ההיסטורי שלנו מוצא 80%
חיפוש פטנטים הכי משתלם אצלנו 95%
פטנטים – חיפוש פטנטים במקום 1,400 – 770 + 95%

רשימת מאמרים; פטנטים – סקירה; פטנטים – מאמרים;
פטנטים – מאמר יזמות פטנט
; פטנטים:תמיהות, שאלות וטעויות נפוצות;פטנטים – מאמר, שיווק פטנטים, משקיעים ושאלות נוספות
לחיפוש וסריקת פטנטים. מומלץ: לבצע חיפוש פטנטים – שירותי חיפוש פטנטים . נקודות מבט
שונות, לא אחת תיתן תוצאות נוספות, והסך הכולל יסייע להגיע לפיתוח ייעיל יותר אל מול הקיים

יזמות עסקית
היזמות העסקית
פיתוח והקמת עסק
חיפוש פטנטים
התקשר — 077-323-770-5

דוגמאות לדוחות חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים
חלופות חיפוש וסריקת הפטנט

Patent Application Build-in Search
חיפוש בסיסי, מצומצם ומקדמי להליך רישום ועריכת בקשת פטנט.
החיפוש מתבצע מקדמית לשלב עריכת פטנטים. הממצאים שנדלים במהלך החיפוש המקדמי ,משמשים גם הם בשלבים יותר מאוחרים, חלק מהחומר הנבחן למטרות הרישום והעריכה. ככאלו, מרכיבי חיפוש פטנטים זה, וחיפושים מתקדמים ומפורטים העוקבים לו, משמשים קטליזאטור להתאמת הבקשה ומרכיבי עריכתה במטרה למקסם את הסתברות קיבול מלוא מרכיבי הבקשה כפטנט ואף להגביר את סיכויי ההצלחה ברמת במסחור.

Patent Basic Search
חיפוש ברמת ביניים: חיפוש של מספר שעות חיפוש, הכוללים, חיפוש במאגרי הפטנטים הממוחשבים ובמאגרי מידע של חיפושי PRIOR ART בכלל, אף שאינם מוגנים בהגנות קניין רוחני. כולל בחובו, דוח מפורט של חיפוש פטנטים המקביל לרעיון נשוא החיפוש, ברמות הקרבה והדמיון שבנמצא. וכן, איגוד ואיסוף חומר מפטנטים קרובים לתחום הרעיון המבוקש, שיש בהם כדי להוות מבחינת היזם חומר ראשוני להמשך גיבוש הרעיון ופיתוחו לעבר רעיון מוגמר ומגובש, לקראת שלב העריכה של הפטנט.

Patent Comprehensive Search
עבודת חיפוש מקיפה המתקיימת משך פרק זמן ניכר, כוללת בחינה מעמיקה של נתוני המידע של משרדי הפטנטים בעולם אשר הינם ממוחשבים, וחיפושי PRIOR ART בכלל.

חיפוש ברמת ביניים: חיפוש של מספר שעות חיפוש, הכוללים, חיפוש במאגרי הפטנטים הממוחשבים ובמאגרי מידע של חיפושי PRIOR ART בכלל, אף שאינם מוגנים בהגנות קניין רוחני. כולל בחובו, דוח מפורט של חיפוש פטנטים המקביל לרעיון נשוא החיפוש, ברמות הקרבה והדמיון שבנמצא. וכן, איגוד ואיסוף חומר מפטנטים קרובים לתחום הרעיון המבוקש, שיש בהם כדי להוות מבחינת היזם חומר ראשוני להמשך גיבוש הרעיון ופיתוחו לעבר רעיון מוגמר ומגובש, לקראת שלב העריכה של הפטנט.
בתי'ה חבושה, פטנטים

הכי משתלם עד 200,000 ש"ח! מענק

מה עוד אפשר לסייע?

הזמנת חיפוש פטנטים – מהמאגר ההיסטורי שלנו – מתנה*