עריכת פטנטים – משרד עריכת פטנטים, רישום פטנטים אונליין

פטנטים עריכת פטנטים

עריכת פטנטים הינה הרכיב המקצועי, טכני ומשפטי, שעיקרו הגדרת, תיאור וביאור הרכיב הטכנולוגי החדשני שבהמצאה, ייחודיות רכיב זה אל מול הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים זה מכבר בתחומו, ומשכך ההתקדמות המצאתית שבו אל מול הפרסומים של ה- Prior-Art , כפי גם הגדרתה המשפטית של ההמצאה, התביעות המשפטיות ה – Claims והכול, במטרה לזכות באישור הבקשה לפטנט, ובזכויות המונופול הנובעות המנה.

המכון לפטנטים מציע במסגרתו את מכלול השירותים הנדרשים לממציא וליזם בכדי לממש את הרעיון שהגה ולהביאו אל יעד עשייה של ממש כיעד המטרה הסופי, כמיזם שניתן לכימות בשווי שוק ובבחינה כלכלית ופיננסית. ברמת ההמצאה שבתחילת הדרך: הסיוע בהגעה ל”המצאה מוצלחת”: זאת, כיעד ראשוני הכרחי, בו תלויים שאר מרכיבי המיזם וסיכויי הצלחתו. בשלב זה, מעניק המכון שירותים של פיתוח ושדרוג הרעיון תוך ראייה בו זמנית של השפעות חלופות ההמצאה על ההיתכנות המעשיות הנצפות עתידית בשלבים של עריכת פטנטים, פטנט פרוביזורי, בחיקויים המתאפשרים ובמסחור. ברמת שלב הביניים המתמשך: רישומו ועריכתו של הרעיון כבקשת פטנט ערוכה כדבעי, בנויה ומבוססת ברמת קשיחות גבוהה עד כמה שניתן (שאינה מאפשרת חלופות ביצוע), והינה תלויה במרכיב מוגמרות האמצאה הרעיוני לעניין ערכה, כפי שהינה משליכה על שלב המסחור וסיכוייו.

חיפוש רישום ועריכת פטנטים

dean_segway

 

חלופות עריכה ורישום הפטנט:

עריכת פטנטים

המכון לפטנטים מתמחה בעריכת ורישום בקשות פטנטים בתחומים ובאופנים מגוונים: רישום בקשת פטנט בישראל, רישום בקשות פטנט במדינות בחו”ל, רישום P.C.T, רישום פרוביזורי בארה”ב.

מראש יאמר, כי המכון לא מתיימר ללמד או לכוון מי מהיזמים לרישום בקשות פטנטים באופן עצמי וללא ליווי מקצועי. ליווי מקצועי נדרש בכדי למקסם את סיכויי אישור הבקשה לפטנט, אל עבר אישור הבקשה וקבלת הפטנט. כפי מקסום הפוטנציאל של הגנות הפטנט המתאפשרות במתחם הרעיון, ובכך, מניעת אפשרויות “פריצתו” והשגת מטרת קיום מהות רישומו מלכתחילה, השגת ערך מסחרי!!!

המכון מניח בפני היזם, הממציא או החברה, אפשרויות מגוונות לעריכה ורישום בקשות פטנט מבוססות פיתוח טכנולוגי, ביוטכנולוגי, תוכנה וכל דבר מה אשר יש בו מן החידוש והנו בר-רישום כפטנט, פטנטאבילי, במכלול התחומים הקיימים כמעט.

ייחודיות: בין מגוון המאפיינים והשירותים שמספקים במכון, קיים במהלך הרישום ועריכת הפטנטים נדבך חשוב ומשמעותי!!! נדבך זה הינו דיון נוסף ומעמיק ברעיון ומרכיביו, זאת תוך כדי הפעלה ושימוש ב”צוות המוחות” ובכושר ויכולות ההמצאה של אנשי המקצוע של המכון!!! יכולות המצאה או אמצאה אילו באו לא אחת לידי ביטוי רב ערך מבחינת בעלי רעיון שהגיעו לקבלת שירותי המכון. לעיתים, בבחינת הרעיון בשלב “האינקובאטור הראשוני” הגיע המכון למסקנות, כי הרעיון הינו על גבול הפטנטביליות, או שנמצא כי הרעיון ברמה כללית, או כוללנית ולא די ספציפית כנדרש, או שבשלב חיפוש פטנטים נמצא פטנט רשום הקודם בזמן לרעיון הנבחן…

במצבים אילו, לא נכון להרים ידיים מיד! צוות המכון, השכיל לא אחת, להפוך את הרעיון הגולמי ולעבדו עד לרמה שניתן היה לרשום עליו הגנת פטנט!!! ברמת הדברים המדוברת, בכלים של ניסיון שנים בעיסוק בתחום הפטנטים, מקצועיות הצוות ואהבת התחום והעיסוק בו – יצר הצוות הלכה למעשה לבעל הרעיון פטנט – יצירת פטנט שבעיקרה הינה יצירת צוות המכון!!! ויצירה זו, הנה שירות הבנוי פנימה בתוך מכלול הנתינה והקידום של היזם והמיזם בכלל.

קורס עריכת פטנטים

פטנט הנו הגנה אחת ממכלול הגנות קניין רוחני:

פטנט הוא המצאה חדשה, מועילה, שניתנת לשימוש תעשייתי ושיש בה התקדמות תעשייתית. פטנט יכול להיות מוצר , שרות או תהליך לו ניתנת הגנה, במסגרת דיני הקניין הרוחני. קניין רוחני הוא “מטריה” הכוללת סוגים שונים של זכויות והגנות במתחם “נביעת חדשנות ממוחו של המחדש”, כאשר “הקניין הרוחני” הינו הגדרה כוללת לזכויות בנכסים לא מוחשיים דוגמת שם מסחרי, סימן מסחרי, מדגם, יצירה סיפרותית, המצאה, מוניטין ועוד.

מה נפקה מינה כשאומרים לנו “הגנה על קניין רוחני”?

הגנה על ידי זכויות קניין רוחני ניתנת ברגיל על-ידי מדינה,מדינות ו/או על-פי אמנות בינלאומיות. היתרון בכך, שאנו לא תלויים באדם או גוף, ובזה לדוגמה יתרון הגנת פטנט על פני הסכם סודיות. ההגנה יש ותחול על פעולות באובייקט כדוגמת מוצר, על תהליך תעשייתי, על מערכת, או על יצירה סיפרותית. נחשוב לאבחן בין המצאה/חדשנות לבין תחום התגליות  לדוגמה, כאשר תגליות בעולם ניתנות לניצול חופשי על ידי כל אדם (גילוי אמריקה כדוגמה אינו יכול להיחשב לדבר שבמתחם הגנות קניין רוחני). רק אותם נכסים, אשר החוק מחשיב אותם כראויים להגנה של זכויות קניין רוחני, יהיו בבעלות של היוצרים שלהם, ולאו תמיד בבלעדיות מלאה (ראה ייצור בכפייה), ויהיו מוגנים על פי חוק לתקופה הזכות.

מה ההגיון של דיני הקניין הרוחני?

דיני הקניין הרוחני שברגיל נחקקו על ידי מדינה/מדינות, מטרתם לעודד “מסחריות” ומשכך, לעודד אינטרסים יוצאים מכך, כדוגמת הגברת תעסוקה, הגדלת יצוא, הגדלת ייצור ועוד. ולשם כך, יוצרת מדינה תמריץ לממציאים, כדוגמה תמריץ פטנטים, אשר מתגמלים את ההמצאה, היצירה, המחקר ועוד. וכיוון שזכות “המונופול” של בעל הזכות, כדוגמה של “בעל פטנט”, מוגבלת במקרה זה לעד 20 שנה בעיקר המקרים. הרי נוצר איזון בין אינטרסים המתקיים בחברה בעלת מוגבלויות כלכליות. איזון בין הענקת זכויות בלעדיות ליוצרים ולממציאים, לבין אינטרסים אחרים, חברתיים, וכלכליים שונים.

מהו קורס עריכת פטנטים; מה לומדים בקורס עריכת פטנטים?

קורס עריכת פטנטים כדוגמה באוניברסיטת בר-אילן, או כזה בפרקטיקה במשרד המתמחה בעריכת פטנטים ילמד את המרכיבים הטכניים הנדרשים בפטנט, מבנה ודרישות טכניות של בקשת הפטנט; פרוצדורות אל מול רשמי פטנטים שונים בעולם; שלבים בהליך עריכת הפטנט החל מניסוח מרעיון אל עבר בקשת פטנט ערוכה עד וכולל רישום פטנטים. רעיון ובקשת פטנט ערוכה, אינם הינו הך!!!, ילמדו גם, את דרך רישומו ברשויות הפטנטים וכן את דרכי המעקב והגנה של הפטנט מפני העתקות והפרות בחיי המעשה, בשוק החופשי. לימודי עריכת פטנטים וודאי יכללו דרכים ושיטות לביצוע חיפוש פטנטים, חיפוש אמנות מוקדמת, ומקורות מידע טכנולוגיים. אולם, לית מאן דפליג, שאין לימוד יעיל כעבודה בפועל בעשייה בשטח האמור.

הנושאים הנלמדים בחלק מן הקורסים:

טכניקות עריכת פטנטים

אתיקה

פטנטים ביוטכנולוגיה

משפחת זכות יוצרים

קניין רוחני

רישום פטנט

חוק הפטנטים ודיני ראיות

דיני פטנטים

אמנות בינלאומיות

ניסוח וכתיבה של פטנטים

סודות מסחריים

 

רישיון עורך פטנטים

קבלת רישיון עורך פטנטים ניתן לאחר עמידה במבחן רשות הפטנטים ולאחר מילויי חובת התמחות אצל עורך פטנטים מורשה ורשום בספר עורכי הפטנטים. עיסוק בעריכת  פטנטים מותנה בקבלת רישיון המתיר זאת מרשות הפטנטים. לפי סעיף 142 לחוק התנאים לקבלת הרישיון מותנים בקבלת תואר מדעי או הנדסי ממוסד להשכלה גבוהה, ועוקב לכך, התמחות בת שנתיים לפחות במשרד עורך פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות,. ובנוסף, עמידה במבחני הרישוי של רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, תשלום אגרה, תושבות ישראלית. התנאי האחרון מבהיר שרק עו”פ ישראלי יכול לעסוק במקצוע בישראל. וכאשר, עורך-דין מורשה לקיים וליתן שירות עריכת פטנטים ללא עמידה בדרישות  אלו.

היכן אני יכול ללמוד? ומה משך זמן הלימודים כדי להיות עורך פטנטים?

ניתן ללמוד עריכת פטנטים בקורס במרכז להשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן ובמוסדות לימוד נוספים ברחבי הארץ. קורס עריכת פטנטים מיועד לבעלי תואר ראשון במספר תחומים – משפטים, מדעי הטבע, תואר מחשבים, מתמטיקה, הנדסה ועוד. הקורס מתאים גם לרופאים ולרוקחים.

הלימודים בקורס מתקיימים במשך מספר חודשים ואורכים כ – 180 שעות לימוד אקדמיות (בהתאם לדרישת משרד הפטנטים). כל מי שיסיים את הקורס בהצלחה ועימוד בכל המטלות שהוטלו עליו, יקבל תעודת גמר מטעם המוסד הלימוד בו למד.

עבודה בעיסוק עורך-פטנטים (עו”פ)

עורך-דין, או עורך פטנטים שעמד בדרישות משרד המשפטים, יכולים לעסוק בעריכת פטנט בכול אופן ותצורה. המסלול הלימודי אינו קצר, ומשכך, יש והבוחר בדרך זו ישקול את צעדיו והתאמתו לעיסוק זה. יזמות פטנטים והשתלבות בחברות עורכי פטנטים וותיקות, או בחברות ענק המעסיקים עו”פ בעיסוק מלא, אינם דבר קל וודאי.  והשוק הפרטי והעצמאי די ברוויה.

עריכת פטנטים – ישראל     עריכת PCT     עריכת פטנטים – ארה”ב     עריכת פרוביזורי

לפגישת ייעוץ חינם לחץ כאן

פטנטים-מבצעים -מתנות


חיפוש פטנטים

 התקשר

077-323-770-5