פטנטים – פורום פטנטים – פורום המצאות
פורום פטנטים – פורום יזמות, פורום המצאות של המכון לפטנטים

פטנט – פורום פטנטים – פורום המצאות מייעד חלק זה של האתר, בעיקר לשיח בנושאי פטנטים, המצאות, יזמות, חיפוש פטנטים, עריכת פטנטים , רישום פטנטים וחלופות שלבי המסחור.

פורום המצאות פתוח לדיון בריא בשפה נאותה ובנימוס כמקובל בנורמות התנהגות ראויות. שיח ממציאים יזמים אל מול מענה של בעלי מקצוע שונים יתקבל בברכה לאור האמור כאן ובכפוף לאמור בתקנון האתר .

ממציא, יזם או עורך דין או עורך פטנטים שיש באמירתו הכתובה כדי להוסיף לאלו, יקודם בברכה להוסיף דבריו בחלק זה של אתר פטנטיםהמכון לפטנטים. מנהלי האתר שומרים לעצמם כול זכות להסיר הודעות כתובות שיש בהם חוסר התאמה למטרות האתר או למטרות אחרות שהינן חפצים בהן .

פטנטים פורום – המכון לפטנטים – פורום פטנטים המצאות יזמות עסקית

פטנטים – פורום פטנטים והמצאות של המכון לפטנטים מתמחה ומייעד את עיסוקיו אל עבר מתן מענה מורחב בתחומי הגנות קניין רוחני, רישום פטנטים, ובייחוד תוך דגש על טיפול בקידום המצאות, פטנטים ממציאים וסיוע להם. חלק משלבי קידום פטנט מרעיון ועד מוצר: תכניות פיתוח ומימון המצאות – שדרוג המצאה ורעיון, חיפוש פטנטים, עריכת פטנטים, רישום פטנטים בארץ ובעולם – מסחור בינלאומי עסקי, משפטי וכלכלי

כניסה: פטנטים – פורום פטנטים (חדש):

פטנטים עיתון, חדשות פטנטים


רשימת הנושאים הנבחרים של פורום פטנטים

פטנטים – פורום פטנטים : נושא נבחר – חיפוש פטנטים .
עיקר עניין הדיון בו, חלופות חיפוש פטנטים אפשריות. חולשות שיטת חיפוש הפטנטים “כבטן הרכה” של שיטת הפטנטים בישראל ובעולם.

פטנט –  : נושא נבחר – עריכת פטנטים.
עריכת פטנטים המקצועית אל מול חלופותיה החובבניות. הסיכונים, הסיכויים, “ותשלום הקנס” בסופה של עריכת פטנט חובבנית. חלופות עריכה וורסטיליות לפני רישום פטנטים. עריכת פטנטים לפרוביזורי, אל מול עריכת פטנט למטרת בקשה לפטנט קבוע בארצות לאום שונות, אל מול העריכה ל- P.C.T

פטנטים –  : נושא נבחר –רישום פטנטים אונליין רישום פטנט, עצם הגשת הבקשה באחת מארצות הלאום החתומות באמנות הבינ”ל, ובעיקר באמנת פריז. תפיסת תאריך הבכורה והכרה בו על ידי ארצות הלאום החתומות באמנה.

פטנט –  : נושא נבחר – פטנטים – סודיות פטנטים.
מעמדו של הסכם סודיות, כהסכם חוזי בין הצדדים החתומים עליו. נטל ההוכחה על הצד הטוען להפרה. אחריות צדדים שלישיים להסכם. הסכם סודיות כהסכם חוזי – אל מול רישום פטנטים וקבלת אסמכתא שכוחה יפה כלפי כולא דעלמא.

פטנטים – : נושא נבחר – משקיעים.פטנטים משקיעיםמשקיעים לפטנטים.
באיזה שלב כדאי ונזקק ממציא לשלב משקיעים בפרויקט מוגן הגנות פטנט. השפעת ההחלטות של הממציא על ההמצאה כאשר הינו משתדל מלכתחילה להשקיע בהמצאתו מינימום – אל מול חלופות ממציא המעמיד לעצמו הגנת פטנט – ובשלבים לאחריה משלב משקיעים. מה בין משקיע סתם – למשקיעים אסטרטגיים, ואלו יתרונות ומנגד סכנות חשוף ממציא בכול אחת מהחלופות הללו.

פטנטים –  : נושא נבחר – סוגי המצאות.
הגנות קניין רוחני בכלל והגנות פטנט בפרט כאשר מושא ההגנה הינו על הגבול הדק של רעיון עסקי, יוזמה עסקית או שיווקית, הגנות תוכנה, חדשנויות שצורת ביטוייך באתרי אינטרנט. והתייחסות שונה של רשמי פטנטים שונים בארצות לאום שונות לשאלת הפטנטאביליות.

פטנטים –  : נושא נבחר – בניית דגם, בניית אב-טיפוס.
בניית הדגם, כשלב מקדמי או עוקב לתפיסת ההגנה. ויתרונות העמדת הדגם. שיטות להעמדה מקצועית של דגם, בהתאם לשלב בו מצויה ההגנה הפטנטאבילית, ובהתאם לתחום המוצר אם מוצר, ולחלופות העסקיות העומדות לו ברמה המסחרית.

פטנטים – פורום פטנטים : נושא נבחר – הגדרת פטנט 

.
הגדרת הפטנט באופנים של הגדרה מילולית על ידי רשמי פטנטים שונים. יכולת או חוסר היכולת של אדם סביר ר גיל להבין את ההגדרה ואת השלכותיה לשאלות ספציפיות של האם המצאות פוטנציאליות העומדות על הפרק אכן נכנסות גדר ההגדרה. יכולתם של בעלי מקצוע בתחום הפטנטים, לאבחן מראש את שאלת הפטנטאביליות לאור חשיפה רחבה מעשית לפטנטים קודמים להמצאה שהינם במתחם ידיעתם.

פטנטים –  : נושא נבחר – מסחור.
השאיפה להפוך פטנט לממון, הינה בדרך-כלל העילה ליציאה לדרך מלכתחילה. פעולות הכרחיות לביצוע. אבני יסוד ראשוניות עוד לפני נקיטת פעולה. והשאיפה לגלגול התחלתי ללא איבוד עצמי לדעת, כמחיר מינימום להמשך תאוצה.

פטנטים – פורום פטנטים והמצאות: נושא נבחר – פיתוח הנדסי.
פיתוח הנדסי בפטנטים טכנולוגיים בשלבים ראשוניים, בשלבי ביניים ובשלבים מתקדמים – והאינטראקציה ביניהם לבין מתחם הגנת הפטנט ואופן עריכתו. כלים טכנולוגיים, הדמיות מוצר והדמיות גרפיות, בניית תיק מוצר, וחלופות פיתוחים מורכבים.

פטנטים – : נושא נבחר – הזמן והמומנט.
בחירת תזמוני פעולה בהיבט של הורדת סיכונים והעלאת סיכויים להצלחה ואופטימיזציה של הפרויקט, בשלבי עריכת פטנטים רישום פטנטים, מוקדם לאלו, ולאחר התקיימותם. הצגת הליבה של ההמצאה, לאחר שלב ההגנה, כהצגה אופטימאלית ולאו טיפה אחר טיפה.

פטנטים –  : נושא נבחר – ייצור.
ייצור בארצות לאום רחוקות, בתרבויות ובהתנהלות שונות ואחרות. פיקוח ובקרה כיצד לקיימו אם בכלל, האם כלל מתאפשר ובאלו סבירויות וכלים.

פטנטים –  : נושא נבחר – יזמות.
יזמות ויזמות עסקית בהיבט הגנות פטנט או בלעדיהן. מתי יזמות עסקית מוגנת הגנות פטנט. באלו ארצות לאום היוזמה והיזמות העסקית תכלול גם הגנת פטנט. מה אפשר להשליך ברמה העסקית מהיזמות עסקית מוגנת פטנט בארץ לאום אחת, וכזו, שבארץ לאום אחרת לא אושרה היוזמה בהגנת פטנט.

פטנטים –  : נושא נבחר – פורום המצאות.
המצאות ברות הגנה וחדשנות המצאתית. המצאות שאינן ברות הגנה, אך בעלות רוח המצאתית. המצאות בחלוקה לקטגוריות, ברות מכירה בכמויות גדולות ובהשקעות מינימום, ברות מכירה בכמויות קטנות וברווח מוגדל, והמצאות לשם הכלל והאנושות.

יזמות עסקית
פיתוח והקמת עסק

                פטנטים – דף קשר

077-323-770-5