בלוג 1

פטנטים – על רגל אחת ?

פטנטים עוטים אדרת לא מבוטלת של אגדה, בהגדרתם כפטנט, ואף בחיי המעשה.

בסיס ההילה העומדת להם נעוץ בעיקר ברכיב התוצאתי, של השאיפה להתעשרות ממונית מהירה, ואף עדיף שיהיו בעוצמות המזכירות את סיפורי אלף לילה ולילה – עלי-בבה וחבריו. ההילה שבפטנטים יכול ומכילה גם את הכמיהה של הממציא להיות מוכר ככזה, לקבל את ההכרה הבלתי ניתנת לערעור מבחינתו, כי הוא או היא מיוחדים, חכמים, ממציאים!!!

אבל, רכיב זה, הינו ברגיל משני לרצון לסלול נתיב נוסף שיביא לאדם את החופש הכלכלי המיוחל, כפי שאחדים אומרים “הפנסיה”. עקב הכמיהה האמור לעיל, שבסיסה באגו וברצונות חומריים בעיקרם, אף כי לגיטימיים מאוד בעולמינו, הדחיפות להתממשות הפטנט הינו בוער בעצמות הממציא ברמות שלעיתים אינן סבירות, או שבהגדרה יותר נכונה, אינם עומדים במגבלות המציאות וסבירויותיה של אלו.

דחיפות זו ניתנת להגדרה כצורך והרצון ליצור קיצורי דרך, ואני מגדיר אותה: “פטנטים – על רגל אחת”.

השאלה שנשאלת היא האם דבר זה הינו אפשרי כלל? האם הינו מצוי? והאם יש דרך מסוימת, ערוץ מובנה מראש, שבבחירתו אכן מעלה הממציא היזם את הסבירות שפטנטים שהינו ממציא או מקדם אכן יצלחו לעניין מטרותיו בדרך הקצרה? לדעתי, כן. ואתן מספר דוגמאות, ועקב היריעה הקצרה אדבר מעט בסיסמאות: בידוע, בחיים הכלכליים, יותר קל לעשות כסף כשיש לפניו בסיס של כסף. וזאת, ניתן להשיג באמצעות מספר מהלכים, ראשית, לקשור קשר עם מפיץ מוצר קיים, שעסקיו בתחום המוצר נשוא הפטנט. מהלך נוסף יאפשר בניית דגם או אבטיפוס מרשים עד כמה שניתן, לא לבד, ולא אצל חברות הבונות אבי-טיפוס, כי אם אצל חברות הקיימות כדוגמה בארה”ב, ומשלבות בניית דוגמת פטנטים בשילוב עם הצגתה למספר רב של רשתות שיווק ענקיות בארה”ב כדוגמה

. אופן של ניסיון להגיע לאנשי קשר בעלי היכרות אישית או בעלי תפקידים בעבר בחברות או עם חברות ענק, עד כמה שניתן, שעוסקות בתחום הפטנטים המדוברים, מהטעם, שהכרות אישית עם גורמים שברגיל לא ניתן להגיע אליהם בדרכים מקובלות, גורמים מחליטים, יש בה ללא ספק בבחינת הצינור הפתוח להבדיל מהגדרת הצינור הקלוקל והסתום. פטנטים ודרכי יצירת קיצור דרך למטרות השגת הצלחה עסקית, מאפשרים עוד חלופות ביצוע נוספות ורבות, ומפעם לפעם, בין לבין, אנסה להוסיף עוד דרך חשיבה נוספת וטובה שיכולה לסייע בדרך להשגת חלום הפטנטים.

חזור אל דף

פטנטים בלוג 1: פטנטים – על רגל אחת ?

  פטנטים בלוג 2: פטנטים – חיפוש פטנטים למה לי?

פטנטים בלוג 3: פטנטים – תפיסת המיקום של הפטנט בסך הכולל

פטנטים בלוג 4: פטנטים – רשימת 18 טיפים  מחוץ לקופסה

        עריכת פטנטים – ישראל     עריכת PCT     עריכת פטנטים – ארה”ב     בקשת פטנט פרוביזורי


                           חיפוש פטנטים – חיפוש פטנט

         5- 770- 323- 077