פטנטים-בלוג-2: פטנטים-חיפוש-פטנטים-למה לי?

פטנטים – חיפוש פטנטים למה לי ?                                                                                              פטנטים - חיפוש פטנטים

פעם, שהיינו צעירים, והלכנו לרשום פטנט על רעיון שעלה במוחנו, לא עלתה כלל אמירה של עורך דין או עורך פטנטים שהתייחסה לצורך בחיפוש פטנטים. ולמה? כיוון שלמרות שהאינטרנט הומצא לפני מספר עשורים, יישומו להלכה בא ליידי ביטוי רחב רק מהפכת כניסת המחשב האישי לכול בית, בטווח של העשור האחרון..

היום, אנו אומרים, כמה נעים טוב ויפה היה לעורך דין או לעורך פטנטים בתקופה ההיא, כול מי שהגיע למשרד, העו”ד יצא תחת אמתחתו עם הזמנת עבודה של עריכת פטנט או רישום פטנט לכול הפחות. וככזה, בוודאי שהדברים באים לידי ביטוי בהכנסות ממוניות רבות וגדולות.

אולי הדברים כתובים במעט בדיחותה, אולם בסיס אמירתם אמת לאשורה. ובוודאי, שסופם של רוב רובם של הגשות פטנטים דאז, היו דברים שלא עמדו בדרישות החדשנות כלל ועיקר, וכול הגשתם נבע מהחיסרון במנגנוני חיפוש הפטנטים הקיימים היום במערכות האינטרנט ובמערכות ממוחשבות.

היום, ממציא או רעיונאי, שעולה בדעתו להגיש רעיון ללא ביצוע חיפוש פטנטים, הינו בבחינת חסר דעת ותבונה, למעט מקרים יוצאי דופן. גם הטענה של ממציא, כי ביצע חיפוש בעצמו בגוגל פטנט כדוגמה, ולא העלתה חכתו דבר, אינה טענה שעומדת לו כלל ועיקר.

מסך הממציאים, שמגיעים למשרדים המתמחים בפטנטים למטרת הזמנת דוח חיפוש פטנטים, לאחר שלא מצאו הם בחיפוש עצמי שערכו מקבילה להמצאתם, למעלה מתשעים אחוזים בסופו של עניין מוצאים, כי לאור דוח החיפוש שערך להם אותו משרד, ועל סמך תוצאותיו, קיימים פטנטים שיש בהם כדי לסכן את סיכויי קבלת בקשת פטנט שיש ויעלו בדעתם להגיש.

שהרי ממה נפשך? הרי אם נבקש ממאן-דהו למנות את הפטנטים הטהורים שעולים בדעתו, כמה כאלו יעלה? אחרי כמה עשרות בודדות בוודאי יקשה עליו למצוא עוד דבר מה שהינו בבחינתה מצאה טהורה. בהיקש פשוט, משבעולם קיימים למעלה מעשה מיליון פטנטים ובקשות לפטנטים, כול בר-דעת יבין ויסיק, כחי יש שם דברים שהינם בבחינת החבוי, ולאו מה שנראה בשווקים הוא ורק הוא הקיים. יש גם קיים, שעדיין לא מומש פיזית, אך זכות תעודת הפטנט עומדת למחזיק בה ועוצרת מהאחר כול דרך מקבילה להשיג מונופול, אלא, אם יפתח פיתוחים אחרים להמצאה דלעיל.

אף, שגם משרדים שמבצעים חיפוש פטנטים, יוצא ואינם עולים על אותו פטנט המסכן את ההמצאה הפוטנציאלית העומדת לבחינתם, ומצבים אלו אכן מצבים לא נעימים כשהינם מתגלעים, אלא, שעיקרם בסיבתיות של רצון הממציא לבצע חיפוש בסיסי או ללא עלויות כלל, הרי עדיין, מצבים אלו הינם בבחינת היוצא מן הכלל, ורבה התועלת מן החסר בהזמנת דוח חיפוש, ואף אם בסיכון מינימאלי של הזמנת דוח חיפוש בסיסי.


חזור אל דף

פטנטים בלוג 1: פטנטים – על רגל אחת ?

פטנטים בלוג 2: פטנטים – חיפוש פטנטים למה לי?

פטנטים בלוג 3: פטנטים – תפיסת המיקום של הפטנט בסך הכולל

פטנטים בלוג 4: פטנטים – רשימת 18 טיפים  מחוץ לקופסה

             עריכת פטנטים – ישראל     עריכת פטנטים – ארה”ב     עריכת פרוביזורי

                                    לפגישת ייעוץ חינם לחץ כאן


חיפוש וסריקת פטנטים

 

                       077-323-770-5