פטנטים – גיוס הון וקפיטל ראשוני

 “ההכרה כי אנו פועלים במתחם חיים המושתת על משאבים מוגבלים הנה צעד ראשון בדרך להצלחה”

פטנטים- גיוס הון – ההכרה המנטלית כי אנו פועלים במסגרת מוגבלות משאבים, “כלכלה מוגבלת”, במכלול החיים ובפרט במכלול החיים העסקיים יש בה כדי התקיימות התנאי הראשוני המנטלי של הכרה

פטנטים- גיוס הון

פטנטים – השקעות ממון בפטנט

בעובדה, כי לעיתים קיים הצורך בשילוב גורמים נוספים (במתכוון לא נרשום כורח) בכדי לגרום למיזם “לרקום עור וגידים” ולבוא גדר מוצר מוגמר, רישום פטנטים ו- הצלחה!!!

פטנטים- גיוס הון

בד”כ, התייחסות ופעולה בכל מרכיב ושלב ממרכיבי המיזם ברמת קיצון, יש בו כדי להיות בדרגת סבירות גבוהה יותר כשל להצלחת המיזם מאשר ערך מועיל לו. אם ברמות של עיכוב שלב פעולה במיזם, אם בהארכת ההוצאות והפעולות הנדרשות להגעה אל כול ייעד בו, או שילובים שונים של האמור. לשם מקסום סיכויי ההצלחה, לעיתים יזם צריך להכיר בעובדה, כי חבירה לגורמים נוספים, הינה בבחינת צורך בל יגונה,  אמצעי לקיום “החלום האישי” של הצלחת הפרויקט במדדי זמן, כמות ועלות.

אמירות אילו, אינן ברמת הכללה, ואין לערבב מן שאינו במינו, בין אמירות אילו ובין נאותות ו/או פרמטרים של הבחירה של הגוף או הפרט עימו נשקלת אפשרות החבירה לשם קידום פטנט וקידום מטרות המיזם. שיקולי החבירה עם גורמים שונים, לחיוב או לשלילה, בהתאם לצרכי המיזם הנדרשים, הינם לכאורה בבחינת משתנה לא מוגמר התלוי בהתקיימות הצפי העתידי, והנם לכשעצמם נדבך בפני עצמו. רכיב מקצועי משלים, מחויב המציאות, המבטיח במידה ראויה מצבים של טעות בשיקול ובבחירה, הינו, הצורך שכול התקשרות תעוגן בהסכם ראוי, יוצר הגנות ומגדיר גבולות.

פטנטים- גיוס הון

צוות המכון פועל בעולם העסקים, משכך, אנו מקיימים קשרים עסקיים ויחסי גומלין עם גורמים שונים, ביניהם מקורות גיוס הון ברמות שונות: מקורות המעניקים מענקים: בהם אין בקבלת המענק משום הקטנת אחוזי היזם בפרויקט. משקיעים פרטיים(מלאכים): המעוניינים להשתלב בייחסי הגומלין עם המיזם באופן של השקעות כספיות במדרגים השונים, בד”כ, תוך העברת הון בתמורה לקבלת זכויות מסוימות במיזם. קרנות הון סיכון, קרנות הון מחו”ל, המקיימות שיתופי פעולה עם חברות וקרנות במדינת ישראל, חממות טכנולוגיות המעניקות לפרויקט חסות רחבה ועוד.

בכל האפשרויות כאמור, המכון, על צוות עוה”ד ואנשי המקצוע שבו, מלווה את היזם בכל הנדרש, כדי לאתר ולאפשר את מפגש הרצונות, תוך כדי ניסיון להגביר למקסימום את ביצוע ההתקשרות נאמנה לקיום האינטרסים של היזם, בכול שלבי גיוס ההשקעה, בשלבי ובמהלך קיום המו”מ, בעריכת ההסכמים ועוד.

בכל הרמות של גיוסי ההון אנו שואפים אל עבר מתן מענה מקצועי ואמין ליזם ולקידום המיזם וזאת, כחלק אחד ממכלול השלבים השונים של קידום הרעיון עד שלב פטנט ומוצר מדף, שאף אותם מקיים צוות המכון בהתאמה, האחד ביחס לשאר חלקיו.

ייעוץ פטנטים – קשר