פטנטים - פטנט מוצלח

Patents-Success


פטנטים – ההצלחה כאן

המשרד עורך פטנטים – עריכה ורישום פטנטים

חיפוש פטנטים חינם בגוגל

פטנטים – ההצלחה כאן – במכון לפטנטים לעסקים וליזמויות, אנו מאמינים,כי הסתייעות בבעלי מקצוע מגבירה במידה רבה את סיכויי היזמות אל עבר הצלחה עסקית. בכך, סיכויי ההצלחה מוגברים ומשפרים את סבירויות ההצלחה של היזם והמיזם כאחד. לכן, אנו שואפים לתת את מירב השירותים הנדרשים ליזם תחת קורת גג אחת, ובעלות הוגנת וסבירה.
זמן ואנרגיה של כל מרכיב ממרכיבי צוות המכון אינם דבר שאנו חסים עליו בדרך למטרה, והמוטו הוא לשאוף ולהעניק לממציא ולמיזם את מירב הכלים המקצועיים הנדרשים בכל שלב ונדבך של העשייה אל עבר ההגשמה של החלום .

פטנטים – ההצלחה כאן – רמות הטיפול והסיוע במסגרת פעילויות המכון:
1. אנו שואפים לתת מענה ליזמויות בדוגמה למענה מקיף של חממה טכנולוגית, תוך מתן פתרונות וליווי צמוד של כל תהליכי העשייה וגרימתם.
2. שלב הרעיון והתכנון האמצאתי והעסקי: בשלב זה אנו נכנסים לעובי הקורה בתחום היזמות בו חולש המיזם הספציפי. בוחנים את הקיים, את החלופות המתאפשרות בתחומי הגנת זכויות היוצרים. למדים ושוקלים נתונים אלו, גם לעניין הקיים וגם לעניין החסר מבחינת הצורך שלו נותן המיזם מענה. ועוד בשלב זה הופכים בדברים, יוצרים, ממציאים ומשדרגים, בשאיפה לתוצר-תפארת, שאיתו היזם מרגיש ביטחון, כדי שחזות היתכנותו כיחידה עסקית בסוף התהליך היא דבר המסתבר ברמות גבוהות.

פטנטים – ההצלחה כאן

3. רישום ועריכת הבקשה לפטנט, בתנאי מגבלות התקציב ההתחלתי הקיים.והכנת תכנית עסקית/שיווקית.
4. התאמת הון ראשוני במידה ונדרש (גם כשנדרש, לעיתים הינו הגיוס והסיוע היחיד הנדרש כדי להגיע למסחור).

פטנטים – ההצלחה כאן

5. הגנת זכויות היוצרים במקביל בארצות הלאום הרצויות (חלופת PCT כשלב ביניים).
6. בחינת צרכי ביצוע אב טיפוס (במידת הנדרש) או במידה וההיתכנות ברורה אפשרות ויתור על כך ככורח.
7. בחינת שווקים. בחינת חלופות פעולה למימון ביניים, להכנסות ליזם/מיזם, מכירה או רישיון אזורי גיאוגראפי, בדרך של בלעדיות או ללא בלעדיות.
8. ייצור ובחירת היצרן, תוך שיקולים של בחינת נקודות המיסוי, עלויות ההובלה, מיקום נמל הבית של המפיץ המרכזי, נגישות הפיקוח, הסכמות יצרן לבניית קווי ייצור כעלות שלו, מוכנות משלוח של דוגמאות מוצר ועוד.

פטנטים – ההצלחה כאן – רישום ועריכת הבקשה לפטנט