פטנטים – המדריך להמצאות ולפטנטים

הקדמה: קורא/ת נכבדים, מדריך פטנטים  זה מתעדכן ומתפתח חדשות לבקרים, לנוחיותכם ולשימושכם וכל שימוש בו או בחלק מחלקיו הנו בכפוף לתקנון האתר.

פטנטים - המדריך להמצאות ולפטנטים

פטנטים – המדריך להמצאות ולפטנטים

עורכי “המדריך” רואים לנכון לסייג בזאת מראש את האמירה הלכאורה “כוללנית” אשר מוצגת בזאת – אין באמירת הכותרת משום רצון להציג אפשרות של כיסוי מלא ומקיף של הדרכה בנושא המצאות ופטנטים, ברמה של קודקס שמתאפיין בהגיון פעולה – תוצאה, כל פעולה צריכה בסופו של עניין להיבחר ברמה של גמישות והתאמה לחיי המעשה המשתנים ולמגוון של שיקולים ואילוצים העומדים ופועלים מולה ובטריטוריית קרקע פעולתה!

פטנטים – המדריך להמצאות ולפטנטים –

אין ברישום מדריך פטנטים זה משום התיימרות ללמד את הקורא באחת את מכלול הפעולות הנדרשות לביצוע במכלול האפשרויות המסתברות בתחום ההמצאות והפטנטים ובכלל.

אחד, כיוון שאין הגיון באמונה כי ניתן ללמד את כל התורה כולה על רגל אחת, שניים, כיוון שבדרך-כלל המדובר במכלול אפשרויות אין סופי כמעט, הדורש מידה לא מבוטלת של ידענות ומקצועיות רבות שנים בכל תחום ותחום ובתחומים כולם גם יחד.

כאשר המדובר בתחומי התמחות רבים ונרחבים שאדם אחד כמעט וקצרה ידו ומשך חייו מלהתמקצע עד דק בכולם כאחד ובכל אחד ואחד מאילו. השלישי, כיוון שמכלול האפשרויות המסתברות בחיי המעשה תלוי מעבר למקצועיות בתחומים השונים, גם בתרחישים התלויים בזמן, מצב פיננסי, יחס צדדים שלישיים למיזם, אישיות ויכולות היזם, מזל ועוד. תרחישים אילו לעתים אינם נצפים מראש על כל מרכיביהם.

צא ולמד, מה אם כך עסקינן במדריך ומה תועלת בו?

עיקר התועלת המסתברת מהפנמת האמור במדריך הנה הקניית כלים להבנה בסיסית של דרכי פעולה שהנם נפוצים, אך לא הבלעדיים, בדרך למימוש המיזם, הפטנט והפוטנציאל העסקי הרצוי לו ליזם.

כך, הבהרות ודוגמאות ברמות הצורך בניהול וניוד הפעולות הנדרשות, סדרן וחשיבותן. אל מול חשיבות השילוב של גורמים מקצועיים שונים בעלי יכולות בתחומי קידום המיזם על שלביו השונים. בשפה פשוטה: עסקינן בניסיון הכוונת דרכים נאותה, ככל שניתן, כפי שמפה מציגה למטייל את הדרך, אך עדיין אין הוא בר היכולת לרשמה ולאיירה במידות אמת בעצמו. קיצורו של דבר: ניסיון הקניית הניסיון כחכמה של לפני מעשה, ועל סמך ניסיונות העבר של אחרים, למידת טעויות היסטוריות וניסיון פסיחה עליהם!!!

חכמות רבות מצטרפות לחכמה אחת. המימד האנושי; המימד האנושי המקצועי; מגבלות המוגבלות הכלכלית כפרמטר לקביעת אסטרטגיות פעולה למיזם; אסטרטגיות הפעולה האובייקטיביות לקידום מיזם, בבחינת האופטימום אל עבר סיכויי ההצלחה המרובים ככול שאפשר, בדרך כלל אינם האסטרטגיות הנבחרות על ידי היזמים וזאת מכורח היותנו מצויים בעולם בעל מוגבלות כלכלית; חיפוש פטנטים; שלבי חיפוש פטנטים חלופיים ומטרתם.

חכם סיני אמר פעם: ” סבלנות היא כוח…”. סבלנות היא מרכיב חשוב ביותר בחיי העסקים והיצירה. מי שרוצה למצוא עצמו מיליונר ביום אחד, ואצה לו הדרך, כדאי שיבחן את כוחה של ההתמכרות שתחילתה הינה בחיפזון ההתעשרות. התמכרות להימורים. התמכרות לרווח מהיר; בבורסה. וכדומה.

מול פתגם סיני עתיק, תמיד נאה להעמיד פתגם עברי עתיק: “בסייעתא דהשמייא…ייקוב הדין את ההר…ואימת יתוש על פיל, כי אבן מקיר תזעק”. אמרה זו משלימה את רעותה. וזו השנייה היא האמונה.

כשהאמונה הנה אמונה שבסיסה בחכמה, בשאלה ותהיה שממנה מוסקת האמונה, הרי שהסבלנות היא תעודת ביטוח במידה די רחבה להתממשותה.

לכאורה יקרא היזם המתחיל את המלל המעין פילוסופי הזה, ויאמר, מה עניין לדברים אילו ולמדריך לממציא/ליזם???

פשוט: המצב המנטלי. הבגרות והחוסן הנפשי. אילו הם הכלים הבסיסיים איתם יוצא הפרויקט אל הדרך. ובמסגרת מרב הפורומים של אנשי עסקים בעלי שם תלמדו, כי ההון החשוב ביותר, הוא ההון האנושי.

סבלנות, שאלת השאלות, והאמונה. לא אומר שסבלנות שווה עצלנות. לא אומר ששואל השאלות נודניק. לא אומר שהמאמין פאנאט.

מה בין התאוריה לפרקטיקה: תדיר, ידוע לבעלי מקצוע, המתמחים במקצועות שונים, כי קיים מרחק רב בין הגורם האנושי שתחום התמקצעותו הנן ברמת התאוריה לבין בעל המקצוע הפועל באותו תחום. אלא, שפעולתו בו הנה במתחם הפעילות המעשית. דוגמאות למצבים אילו, מצויות כדוגמה, בין בעלי מקצוע העוסקים בתחום התמחותם ברמת האקדמיה, ל…(המשך יבוא…אולי.

.
אנו נאלץ להוסיף עליו באתר זה חדשות לבקרים בטווח הקרוב יתר הפרקים חשופים במסגרת קוד הכניסה של חברי המועדון.

חברי מועדון המשקיעים ויזמים מפתחים במכון

                        פטנטים – קשר

לחץ ל-   פטנטים  –  לחץ

או התקשר

077-323-770-5