פטנטים והמצאות 

פטנטים - תפוח ניוטון כוח הכבידהתכנית עשה לך פטנט הינה תכנית ייחודית וחדשנית !!!

1.  פטנטים והמצאות

עשה לך פטנט, – התכנית מאפשרת ומציעה אף למי שאין באמתחתו רעיון יסוד לרישום פטנט, להיות בעלים של פטנט רשום בתחום עיסוקו, או בתחום על פי בחירתו האישית.

2. פיתוח המצאה אל עבר פטנט, מתבצע על ידי צוות המכון, על בסיס הגיון עסקי כלכלי שבמרכזו המטרה לבנות אמצאה שיש בה סיכוי סביר להפוך לנכס מסחרי.  בבחינת נכס המוגן בהגנת הקניין הרוחני שהיזם יכול לעשות בו שימוש של ממש בחיי העסקים. לאו רישום פטנט סתם!!!

3. מן המפורסמות שרישום הפטנטים הינו קרקע נדרשת ופורה. יש ובקצה התהליך יזרום ממון רב ועשייה ייחודית לאמתחתו של הממציא. זאת כמובן יחד עם נדבכים נפשיים של סיפוק עצמי, פתיחת אפשרויות פעולה מוגברות בעשייה ועוד.

4. מרכז פטנטים והמצאות, בקרקע זאת, ומתוך ניסיון העשייה של קבוצת פטנטים, החלטנו להציע שירות זה, שממלא, הינו שירות שסופק לא אחת לרעיונאים שהגיעו וחברו למכון לפטנטים מקבוצת פטנטים. כאשר בחלקם רעיונותיהם נמצאו כפטנטים רשומים קיימים במהלך הדברים, ראה מאמר חיפוש פטנט, או כרעיונות שאינם ברי רישום פטנט בישראל, אף אם לעיתים היה בהם בבחינת מיזם עסקי כדאי כשלעצמו. אילו ואחרים, זכו, בין שאר שירותי קבוצת פטנטים, לשדרוג רעיונותיהם, עוד בשלב מקדמי ולפני בזבוז אמצעים. והגיעו לרמת הענקת רעיון בר רישום כפטנט!!!

5. לשם מימוש שירות זה המכון לפטנטים מבצע בחינה של חיפוש פטנטים – חיפוש פטנט.

 כאלו הרשומים בתחום הבקשה של היזם/החברה המעוניינים בפיתוח כאמור. ממגוון המצוי, יושב “צוות מוחות” רב תחומי והופך בדברים עד שלב “יציאת עשן”. כאשר “המזמין” אינו מהווה רכיב סטטי בעשייה זו, אלא, חלק מכוון ומאשרר של כל שלב ושלב בו.

6. כך, יוצא הממציא נשכר בקבלת רעיון בר רישום פטנט בתחום עיסוקו, או בתחום התעניינותו. אך מאידך, אינו משתית זמנו וממונו לריק. שכן, פיתוח ההמצאה מבוצע מקצועית במקביל לבחינות היתכנות והמצאות חלופות המצאה בתחום הנבחן ומפותח.

להרשמה להזמנת מרכז פטנטים והמצאות

 ראוי לציין, כי ככלל, שירות זה הינו שירות הבנוי פנימה בכל פעולות קבוצת פטנטים. בכל שלב בו מגיעה יוזמה שתחילתה ברעיון, על מגוון הרבדים המתאפשרים בו, המכון לפטנטים בד”כ מבצע בשלב זה שדרוג, התאמה ושיפור של הרעיון. בכך, כבר בתחילת הדרך משתפרים סיכויי המיזם במבט לעתיד.