פטנטים – “כמעט ביטוח

פטנטיםפטנטים – “כמעט ביטוח או העלאת סיכוי החזר ההשקעה המושקעת ליצירת פטנטים
פטנטים, שותפות הצלחה פטנטים, תעודת השתתפות במידה ובמקרה שתהיה הצלחה מסחרית של פטנטים, המכון לפטנטים
פטנטים - כמעט ביטוח


פטנטים – כרוכים ברגיל בעלויות כספיות. עלויות אלו, ואף המינימאליות שבהן, נדרשות בהגדרה טכנולוגית של ההמצאה או של פטנט, שרטוטי בקשת הפטנט, וכן רישום פטנטים לפחות בארץ לאום אחת. עוקב לשלבים אלו, בדרך כלל, כדי להטיב את סיכויי ההתקדמות לעבר יוזמה עסקית, נדרשים תוכניות עסקיות, שרטוטים גראפיים מעבר לשרטוט דו מימדי ואף בניית דגמים.

 

השתדלנו כאן ליצור תכנית שיש לה סיכוי מוגבר להחזר השקעה או חלק מההשקעה בפיתוח המצאה אל פטנט:

 

פטנטים – “כמעט ביטוח  – הינה יצירת דרך שמאפשרת לממציא להעלות את סיכויי החזר השקעתו בפטנט, מחוץ לתלות של הצלחת הפטנט הספציפי שלו. דרך זו יצרנו, בהדגשה, להעלאת סיכויי החזרים כספיים לממציא, כאשר גם כאן, אין וודאות כי בסופו של עניין אכן יארע מאורע של החזרת השקעה.

פטנטים – פרטי תכנית פטנטים – “כמעט ביטוח“:

התוכנית מאפשרת לממציאים או לקוחות נבחרים המחזיקים בידם תעודה חתומה על ידי המורשים, להיות שותפים באחוז מסוים שהוקצה מפטנט, רעיון, המצאה, או פרויקט או בקשה לפטנט, וכאשר במועד עתידי במידה ויצלח הפרויקט ברמה העסקית, יקבל מחזיק התעודה החוזית סך אחוזים מסכומים המפורטים בתעודה ביחס ישר לתקבולים שנכנסו בפועל לפרויקט, והכול בכפוף לתקנון המלא המצוין בתעודה עצמה. תעודה חוזית זו מאפשרת בתחום פטנטים סיכוי לממציא שהשקיע השקעות מסוימות למטרת רישום או פיתוח המצאה, לזכות במועד כעתידי בהכנסה לכיסוי השקעתו וזאת במידה והפרויקט שרשום בתעודתו החוזית צלח ברמה המסחרית מעשית.

סוג זה של השקעות בתחום פטנטים, המאפשר חבירה של ממציא באפשרות הכנסה בפרויקט או בפרויקטים החיצוניים לפרויקט הקשור בהמצאה שלו, הינו בבחינת סיכוי להכנסה נוספת. במצב הסטטיסטיקה הקיים בתחום הפטנטים, בו לא כול פרויקט או בקשה לפטנט בסופו מאושר כפטנט על ידי בוחן פטנטים של משרד המשפטים, ולאור העובדה, כי מיעוט פרויקטים מצליח בסופו של עניין לצאת אל הפועל ברמה המעשית וכול שכן בבחינת הצלחה עסקית, שזירת אפשרות נוספת זו הינה בבחינת תוכנית שהממציא יכול אך ליהנות הימנה או לכול הפחות לא להינזק.

 


 

חיפוש וסריקת פטנטים

 

לחץ להתקשרות לקידום פטנט המצאה לחץ

או התקשר

770 – 504 – 700 – 1