פטנטים-מאגר-פטנטים

הכנת קרקע, והתנהלות נכונה אל מול מו”מ עתידי

אנו מאגדים מספר נכבד של המצאות המוגנות בהגנות פטנטים. פטנטים איכותיים. אנו נרתמים לקידומם גם בהיבט המסחרי, בהמשך הדרך, אל עבר תהליכי הבנייה העסקית. הכול לפי בקשות ודרישות בעלי הזכויות המחזיקים בהם.

פטנטים אלו, מצויים בשלבים שונים של התהוותם. החל משלב רישום פטנטים והגנת ה- Patent Pending מוצגים כפטנטים והמצאות בתאום ובהתאם לבקשת ולהסכמת היזם. הכול בכפוף ולפי האינטרס של בעלי הזכויות. כן, תוך כדי הגנה על זכויותיהם ככאלו, בפני משקיעים פוטנציאליים ו/או משקיעים אסטרטגיים. המטרה ליצור שותפות עשייה ברמות של הזרמת מימון לפיתוח וקידום פטנטים. כן גם ברמות של שיתופי פעולה עם חברות ויצרניות בתחום הפעולה של פטנטים אלו. ופעילות בפני גורמי שיווק והפצה בארץ ובחו”ל.

מומלץ מאוד ליזם המחזיק זכויות פטנטים בידיו, לאו לחכות “לרגע האחרון”.

 

     פטנטים-מאגר-פטנטים:

הדברים נכונים, גם לשלב ארכות הגשת פטנטים בארצות לאום נוספות. בעיקר כאשר מתקרבת לקיצה ארכת הזמן הקבועה באמנות הבינ”ל.
כדוגמה, כאשר ארכת השנה של הגשת בקשת הפטנט הראשונה שהוגשה בארץ לאום אחת עומדת לפוג כדוגמה. בתחום הגנות הקניין הרוחני והפטנטים, נדרש ממציא לבחון את צעדיו ביחס לזמן. לדוגמה: לבחון את אפשרות הגדלת שטח הכיסוי והתחולה של הגנות הפטנט גם אל עבר ארצות לאום נוספות. ברגיל המדובר בממון שאינו דבר של מה בכך לממציא הפרטי. מצב בו הממון אינו מצוי בכיסו של ממציא, יכול לגרור ויתור במידה על המשך פעולה בארצות לאום נוספות. ויתור שסופו בסיכון שעשוי להיות שאין הימנו חזרה או תיקון.

     פטנטים – מאגר פטנטים

במצב דברים זה, יש ויתמזל מזלו של ממציא, ופטנט או פטנטים שבאמתחתו ימצאו עניין אצל משקיע. אולם, נקודת שיווי המשקל של המשא-ומתן לא תהיה טובה מבחינת בעל זכויות הפטנט. לא תהיה טובה, כיוון שגרר עימו טעויות מקדמיות של משיכת הזמן שתוצאתן “כמעט” ויתור על טריטוריות. כעת, גם המשקיע יודע, כי בשיקול בעל זכויות הפטנט עומדים הדברים. משמע, או שהוא “סוגר עסקה” וחלק מהזכויות נשאר בידיו, או שאינו סוגר. ובכך יאבד כול זכות, לפחות בארצות לאום נוספות.

בניהול הדברים נכונה,  שיקולים ביחס לפריסה של ההגנות ביחס לגודלן ואיכותן של הטריטוריות בהם עומדת הגנת פטנטים לבעל הזכות. זאת, תוך מתן סיכוי לדברים ללא לחצים מיותרים המשנים את מאזן המו”מ. שלא יהיו אלו קטליזטור משפיע על המשך הדרך העסקית.

בהיבט זה של הדברים, אנו שואפים אל אפשרות החבירה ההתחלתית. זו מאפשרת הורדת רף ההשקעות של הממציא, והעברת חלק מאלו לגורמים חיצוניים לממציא. כך פני הדברים גם בהיבטים של יצירת היוזמה העסקית הלכה למעשה, בקשר ליצרנים שונים, בארץ ובחו”ל. עד רמה של הצעות מחיר ביחס לכמויות ייצור; ליווי ובחינת אפשרויות מכירה מלאה של פטנט; מכירת רישיון אזורי או כללי; שותפויות ברמות ובווריאציות שונות; ועוד.

     

     פטנטים-מאגר-פטנטים

בכל אילו ועוד, קבוצת פטנטים פועלת תוך הצגת העניין לפי צורך שכלתני לתועלת היזם. כן, תוך כדי שמירת זכויות ממציא הפטנט אל-מול הגופים והפרטיים שמולם מתבצעים גישושי העסקאות האופציונאליות והעתידיות. תוך ליווי משפטי, חוזי, וההתפתחות העסקית הנאותה.

המוטו שלנו בכר פעולה נרחב זה הינו, סיוע בביצוע העסקאות, פיתוח פטנטים או יזמות, ויצירת קשרי מסחר ענפים. אלו גם אלו, יש בהם כדי להועיל ליזם ברמת התוצאה. ברמת עלויות ובפרקי הזמן של התהוות הדברים. ברמה כזו, שחלקנו בעמלנו זה, הינו אך חלק יחסי מהערך המוסף שקיבל היזם והמיזם לתועלתם מפעולותינו אלו.

     פטנטים – מאגר פטנטים הינו מאגר סגור בעיקרו, והינו פתוח אך ורק בפני מועדון מצומצם של משקיעים המוכרים לנו, ואינו      נחשף ברבים, אלא, אם ביקש הממציא כדוגמה שכך יעשה. מעבר לכך, על פי תאום פגישה,במידה וימצא כי יש תכלית לכך,      יישקלו הדברים לגופו של עניין. הכול במידה ולא ביקש או הנחה היזם/ממציא אחרת מהאמור, ספציפית לעניין פעולה             בעניין המיזם שלו.

הוספת פטנטים או פטנט למאגר

077-323-770-5

פטנט - מאגר פטנטים

פטנטים – מאגר פטנטים