פטנטים – מבצעים, תשלומים

דוח חיפוש פטנטים

Column 1

דוח חיפוש פטנטים ראשוני – במהירות הבזק:

        עלות: 770 ש”ח בתוספת מע”מ

קבלת דוח חיפוש – במהירות – תוך 48 שעות ממועד אישור משלוח הבקשה.

דוח חיפוש פטנטים

Column 1

דוח חיפוש פטנטים ראשוני – במהירות הבזק:

        עלות: 770 ש”ח בתוספת מע”מ

קבלת דוח חיפוש – במהירות – תוך 48 שעות ממועד אישור משלוח הבקשה.

דוח חיפוש פטנטים

Column 1

דוח חיפוש פטנטים ראשוני – במהירות הבזק:

        עלות: 770 ש”ח בתוספת מע”מ

קבלת דוח חיפוש – במהירות – תוך 48 שעות ממועד אישור משלוח הבקשה.