פטנטים – מרכז אבטיפוס

מרכז בניית אב-טיפוס, דגמים, פיתוח הנדסי

פטנטים אבטיפוס

חלק מהשירות של פטנטים – המכון לפטנטים, כולל במתחם מבנה “המעבדה” שירותים הנדסיים.

שירותים אלו מתחלקים לשלושה:
א. פיתוח הרעיון הבסיסי לקונספט הנדסי;
ב. בניית הקונספט לכדי דגם או אב-טיפוס עובד;
ג. מחלקה של בניית אב-טיפוס או דגמים או מכונות לתעשייה, על פי דרישת לקוח, או על פי הגדרת מאפיינים או דרישות

כול זאת, במחלקת פטנטים – מרכז אבטיפוס

                       5 –  770-  323-  077

הפרויקטים המפותחים “במעבדה” הינם בעלי חדשניות או פטנטים, או שהינם ברמת מיכון נדרש למפעלים, לתעשייה ולפסי ייצור.
ומאפשרים ברמות המסחור זכויות מונופול בקנה מידה והגיון מסחרי בינלאומי.

מהם שירותי בניית דגם – אב טיפוס?
מהם תחומי הפיתוח המוצעים?

מעבדת פיתוח הנדסי:


בניית קונספט הנדסי לאב-טיפוס ודגם לפי שלבים:

 

תכנון מוצר וקונספט – על פי דרישה.
תכנון מוצר על פי מגבלות פטנטים רשומים.
תכנון מוצר לפי צרכי קווי ייצור קיימים.

 

המיזם: ניתוח שוק המיזם, צרכי המזמין, קשיים טכנולוגיים ומשפטיים אל מול הנביעה מתחומי המסחר הקיים.

מטרת פיתוח: יצירת יתרון המצאתי. יצירת יתרון יחסי לפחות ברמת מוצרים חלופיים.

שלב הפרויקט: באיבו של תהליך בניית אב-טיפוס

מטרת השלב הנוכחי: המחשת ההיתכנות של החדשנות הייחודית לטכנולוגיה, המאפשרת במצב של מזעור יצירת אנרגיה המתאפשרת בטכנולוגיות קיימות במכשירי ענק ובהשקעות כספיות גדולות במאות מונים מהחלופה המוצעת.

יתרונות נוספים: אפשרות יצירת תחנות כוח מותאמות לכמות צריכה נדרשת. לדוגמה, יצירת תחנות כוח לכפרים וישובים מרוחקים ללא צורך בחיווט תשתיות חשמל יקרות או ביצירת תוואי צנרת.

הכנת מפרט טכני – שרטוטים ותכנית שלבים לעבודה

סכום גיוס: 50,000 דולר ארה”ב בש”ח.

תמורת השקעה: שתי מניות בעלות בפרויקט.

צפי שווי מניות התמורה עתידית: תוך שבוע מבניית אב-טיפוס מיליוני דולרים

מעבדת בניית פרויקטים, אב-טיפוס, דגמים:

בנייה בפועל של הדגם והאבטיפוס

המיזם:

מכשיר מחולל חשמל – מאור וכוח – בטכנולוגיה ירוקה

מטרת ההשקעה: גיוס מיני-ביניים לסיום בניית  אב-טיפוס

שלב הפרויקט: באיבו של תהליך בניית אב-טיפוס

מטרת השלב הנוכחי: המחשת טענות הפרויקט למעבר לביצוע התקשרויות עסקיות.

יתרונות נוספים: עלויות מוצר סופי נמוכות בכ- 70 אחוזים מחלופותיו המסחריות הקיימות.

ליווי ההשמה וההתאמה של האב-טיפוס במפעל

הצעה פתוחה לטווח כ-חודש ימים

סכום גיוס: 50,000 דולר ארה”ב בש”ח.

תמורת השקעה: שתי מניות בעלות בפרויקט.

צפי שווי מניות התמורה עתידית: תוך שבוע מבניית אב-טיפוס מיליוני דולרים

 

המכון לפטנטים – קביעת פגישה עם צוות המכון


פטנטים הזדמנויות עסקיות

המכון לפטנטים;  פטנטים – אודות פטנטים

פטנט, פטנטים, פטנט מוצלח, פורטל פטנטים, קידום פטנט, שיווק פטנט,פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט בישראל, חיפוש פטנט, עריכת פטנט, ליווי פטנט, רישום פטנט, בלוג פטנט, פטנט רפואי, פטנט חשמל, פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט, פטנטים – מרכז אבטיפוס


 

                       חיפוש פטנטים

 

                       5 –  770-  323-  077