פטנטים משקיעים

המכון לפטנטים מציע חלופות סיוע למימון הרעיון

פטנטים משקיעים: המכון לפטנטים מציע, אסטרטגיות יזמות והצעות השקעה במחלקת – פטנטים משקיעים. משקיעים פטנט מתאפשר ע”י פעולות שלנו בבקשות מענקים כספיים לפרויקטים מתחילים עד – 200,000 ש”ח; בהלוואות חוץ בנקאיות בתנאים מצוינים; ובגיוס מימון המונים אצלנו; או בגיוס משקיעים באמצעות מומחים שעובדים איתנו.

הדברים מתאפשרים לרעיונאים, אשר רעיון הבסיס שלהם “מעניין” ועובר מבחני סף הכרחיים לפטנטאביליות ואטרקטיביות מסחרית. סיוע והשתתפות של פטנטים אל עבר מימון הרעיון עד שלב הגשת הבקשה רישום פטנטים, ולאחריה שיווק פטנטים.

בדרך כלל, השלב שבין הרעיון לבין רישומו של הרעיון כבקשה לפטנט, נחשב “לשלב קשה” להשגת מימון וסיוע כלכלי. תדיר, נפוץ יותר המצב בו “משקיע פיננסי” מצטרף לפרויקט לאחר שזה “קרם מידה של עור וגידים”, היינו, בד”כ לאחר שהיזם “הראה רצינות ודבקות במטרה” וקידם את הרעיון עד שלב בו הינו לפחות במעמד של Patent Pending.

“רעיונות טובים” לעתים אינם ממונפים קדימה, עקב קשיי הרעיונאי לעמוד במטלה הכספית.

פטנטים משקיעים – ב – אודות פטנטים “מאמינים בשיטה”, ואף מעוניינים להיות חלק מההצלחה, ייעדנו טווח מוגבל כאמור, שבו אנו מסייעים במימון שלב זה של המיזם. כעיקרון, לעולם לא נכנס למיזם בהשקעה מלאה בלי הצטרפות של היזם גם כן. אך, יחד עם זאת נקל, נתמקצע, ונשתדל להעלות את סבירויות ההצלחה של המיזם כבר מתחילתו ולאורך כול פרק זמן קיומו.

פטנטים – קשר

התקשר –      077-323-770-5

פטנטים – פטנט ייחודי לקידום פנה אלינו עוד היום