פטנטים – סקירה פטנטים מאמר

פטנטים – המכון לפטנטים – מאמר סקירת פטנט;

פטנטים – דיון

כאשר אדם פרטי, בעל עסק, או הוא אשר שוקל לפתוח, או להרחיב עסק, והעסק כולל המצאות של מוצרים חדשים או תהליכים, עולה במחשבה לשקול להגן על חדשנויות אלו בהגנת פטנטים.

נשאלת השאלה מה נכנס גדר פטנט – ומה לא?

פטנט הוא סוג של הגנה במתחם הגנות קניין רוחני, וכולל נכס שנוצר על ידי כוח המחשבה של הממציא האנושי. צורות אחרות של קניין רוחני כוללות בין השאר אתזכויות היוצרים והסימן המסחרי.

פטנטים מספקים לבעליהם את זכות הפסילה. זכות לשלול מאחרים לעשות, להשתמש, להציע למכירה, או למכור את ההמצאה ברחבי ארץ הלאום בה ניתנה זכות הפטנט, או למנוע מלייבא את ההמצאה כמוצר אל ארץ הלאום, וכן, הוא אם האמצאה היא תהליך, למנוע  את ייבוא המוצרים שנעשו על ידי תהליך זה.

הפטנט הוא רכוש אישי. וככזה ניתן לבצע בו עסקאות כדוגמת עסקאות קנייה, מכירה, מסירה, או הסכמי רישיון. בעלי הפטנטים אינו צריך ליישם את ההמצאה כדי לשמור את ההגנה שניתנה לו על ידי הפטנט, אלא במקרים יוצאי דופן בהם ניתנת זכות חלקית כדוגמה בכפייה לאחר.

 

פטנטים – סקירה 

להלן סקירת דוגמתית לסוגים של פטנטים

 

פטנטים לסוגיהם נחלקים ל- שלושה סוגים בסיסיים.של פטנטים

פטנט שירות: פטנטים מסוג שירות, הם מה שאנחנו בדרך כלל חושבים כאשר אנוחושבים על פטנטים ככלל. הפטנט מגן על השירות , כדוגמת כל תהליך חדש ושימושי, מכונה, ייצור, או הרכב של אפליקציות וטכנולוגיות קיימות באופן שאינו ברור מאליו, או כל שיפור חדש ושימושי המתקיים באלו. שירות פטנטים הינו מתחם רחב המגן על רוב ההמצאות. פטנט השירות בדרך כלל פג 20 שנה מיום הגשת הבקשה לפטנט, והיא זכות שאינה מתחדשת.

פטנטים בתחום צמחים: עניינם להגן על זני צמחים חדשים (למעט פקעות) אשר נכרת בהן חדשנות ואשר אינם מתאפשרים ליצירה בסביבה ובטבע. גם הגנת וזכויות הפטנט של צימחייה כמו פטנט השירות, פג 20 שנה מיום הגשת הבקשה לפטנט, והיא אינה מתחדשת.

פטנטים מסוג עיצוב: בישראל פטנטים מסוג זה נחלקים ממטריית הפטנטים וסוככים תחת הגנת התצורה – הגנות מידגם – ייחודם בהגנת קניין רוחני על עיצובים ותצורות. תפוגתם 14 שנים מיום הגשת הבקשה למדגם, ואף היא אינה מתחדשת, משמע הופכת בסיום התקופה לקניין הכלל.

מדוע עסק כדאי וצריך לקיים לו הגנת פטנטים?

פטנטים – סקירה 

פטנטים הם מצרכים יקרי ערך. חברה קטנה עם פטנט אחד לפחות (ועדיף תיק פטנט) היא כמעט אוטומטית השקעה אטרקטיבית יותר עבור קרנות הון סיכון ומשקיעים בשוק . כאשר חברה מחזיקה פטנטים,. גם הבנקים יכולים להתעניין בפטנט או בתיק פטנטים כבטוחה למתן הלוואה. לפיכך, הגנת פטנט יכול לעשות שיווק, או מחקר ופיתוח משמעותי, באופן יותר קל, כי המימון נעשה נגיש יותר.

                                                             פטנטים יכולים לספק מקור הכנסה משמעותי לבעליהם.

הסכמי רישיון שביצעו מחזיקי פטנט, עבור הזכות שהעניקו להשתמש בפטנט טכנולוגי כדוגמה, הפכו חברות קטנות, או אפילו יחידים, לשחקנים העיקריים בתוך הענפים העסקיים שלהם.


פטנטים קבלת הזכות

רשויות הפטנטים האמריקנית, כדוגמה, (USPTO) מקבלת גם בקשות פטנטים מממציאים שאינם מיוצגים, יחד עם זאת, כתיבת בקשת פטנט כדבעי, היא מיומנותהמושחזת עם התרגול – דבר הנבנה לאורך שנים. לפיכך, חשוב על הממציא או החברה להקפיד על שירותיו של עורך פטנטים רשום, או עו”ד המתמחה ברישום פטנטים, כדי שיבנה את בקשת הפטנט בשיתוף עם הממציא. התביעות במסמך הפטנטים מורכבות תהליך של בנייה ופיתוח של בקשת הפטנט, והדבר הינומומחיות לשמה בתוך מתחמיי המקצועות המשפטיים ומתחם מדעי ההנדסה.

כדי לקבל פטנט, על הממציא לשלם את דמי האגרה הנדרשים, ולהגיב להשגות הבוחן בפרוצדורה והטופסולוגיה המקובלים, או אז, הרומן עם הבוחן הינו הליך משתנה בין בקשה אחת לאחרת, משהינו בבחינת הליך מעין שיפוטי הנתון לשיקול דעת ופרשנות, וסופו שהבקשה לפטנט נבחנת באם הינה עומדת בסטנדרטים של פטנט שנקבעו בחוקים ובתקנות המסדירים את הפטנטים, ובמידה וכן, תונפק תעודת פטנט על ההמצאה.


פטנטים התהליך

כאשר ממציא מפתח המצאה חדשנית, שימושית, שאינה ברורה מאליה – הוא חייב לצמצם את ההמצאה כדי להתאימה למתחם חדשנות משכנע לפני שבקשת פטנט יכולה להיות מוגשת למשרד הפטנטים.

לפני שנים, בארה”ב כדוגמה, הגשת בקשת פטנט הייתה נדרשת בהגשה המלווה בבניית דגם של ההמצאה. היום, בקשת הפטנט עצמה נדרשת להיות ברורה דייה לבעל מקצוע בתחום לעניין אופן ודרך בנייתה והסתברות התקיימות פעולותיה הנטענות בבקשת הפטנט, וכול עוד הסבר ושרטוטי היישום מביא את הקוראלהבנה ברורה של איך לעשות ולהשתמש בהמצאה – הרי זו עמדה בנטל. ונשארות שאלות ומחסומי החדשנות. ושאלת “האם ברור מאליו”.

לאחר שההמצאה צומצמה להסבר ושרטוטים כתובים בפועל, בקשת פטנט נשלחתאל רשות הפטנטים הרלוונטית. אם יחפוץ הממציא, בקשת פטנט זו יכולה להישלח ליותר מ- 120 מדינות החתומות באמנת פריז. אולם הדבר אינו מתבצע באופן אוטומטי, ועל הממציא לבצע הגשות לארצות לאום שונות בהן הינו חפץ, ואף לדאוג לבחינה אל מול כול ארץ לאום כאמור. ואגרות נדרשות להיות משולמות בהתאמה.

USPTO בארה”ב בתחילה בוחנת את בקשת הפטנט בהיבט פגמים, ובעיקר פגמים טכניים. בחינת חוסר, או אי עמידה במגבלות נדרשות. אם הבקשה כוללת פגמים שלא כפי הנדרשים בחוק או בתקנה ונקבע כי הינה חסרה, USPTO יכול להגיע למצב בו הוא דוחה את הבקשה לחלוטין. אם החלק הנדרש שינוי, או הוספה אינו בבחינת חובה אף אם חסר, אז USPTO מעניקה תאריך ארכה לתיקון ושולח אל המבקש הודעה הדורשת כי על הפגם להגיע לתיקון לפני לענייני הפטנטים כאמור.

בקשת הפטנט מועברת לטיפול ובחינה של בוחן הפטנט, שעובד עם נציג של המבקש במהלך הבחינה ומתחם העניינים המדויקים הנדרשים לתחום האמצאה. תהליך זה אורך זמן רב, ולעתים לוקח כמה שנים כדי להשלים תהליך זה.

כאשר הבוחן שוכנע כי הבקשה לפטנט מכילה ומוגבלת בתביעות המצאה כראוי, וכי האמצאה כשירת פטנט, יונפק פטנט בכפוף לתשלום אגרות בגין אשרור הבקשה כפטנט ותיקון של כל הפגמים הרלוונטיים שבגינם הועלו השגות הרשות בפני הממציא ונציגו.

 פטנט שיקולים

להלן רשימה של חלק מהבעיות הנפוצות יותר העומדות בפני קבלת פטנט על המצאה כשירת פטנט. רשימה זו אינה מלאה.

פטנט אינו יכול להיות מוענק בארה”ב אם ההמצאה הוגשה כבקשה לפטנט, או שפורסמה במדינה כלשהי, או בוצע בה שימוש ציבורי, או נמכרה כמוצר בארה”ב,בפרק זמן של יותר משנה לפני מועד הגשתה בארה”ב. באופן אידיאלי, כדאי ועדיףלכן להגיש בקשה לפטנט אל  USPTO לפני פרסום ההמצאה בכל מדינה אחרת(כולל באינטרנט) או לקחת בחשבון להעמיד את ההמצאה לשימוש ללא מונופול לכלל הציבור.

הפטנט אינו יכול להיות מוענק בארה”ב באם הוגשה בקשת פטנט בארץ לאום אחרת לפני יותר מ 12 חודשים לפני שהוגשה בקשה מקבילה בארה”ב. אם הגשתבקשה לפטנט במדינה זרה וברצונך לקבל זכות והגנת פטנט בארה”ב, אתה חייבלהגיש את בקשת הפטנט בארה”ב בתוך פרק הזמן של 12 חודשים, ממועד הגשת הבקשה בארץ זרה לארה”ב.

 לא ניתן להגיש בקשה לפטנט על המצאה אשר אינך הממציא שלה. המצאה זו עשויה להיות ברת הגנה כפטנט, אבל פטנט זה במתחם הפטנטאביליות לממציאו בלבד.

לא ניתן להגיש בקשה לפטנט ברגע שנטשת באופן פומבי את ההמצאה. אם אתה מפרסם שאתה מקדיש ההמצאה שלך לציבור, היא כבר לא ברת הגנה כפטנט.

רוב ההמצאות העוסקות בריאקציה אטומית או גרעינית הן בד”כ לא במתחם הפטנטים.

כדאי להתייעץ עם מומחה מורשה לתחום פטנטים, עורך דין, או עורך פטנטים רשום, בכול שאלה בנוגע לפטנטאביליות של ההמצאה שלך ובאשר להכנת ורישום הבקשה לפטנט על המרכיבים הנדרשים בה.

באתר  www.USPTO.gov. ניתן למצוא מידע מקיף וממצא לעניין פטנטים בארה”ב.

הצהרה 1: מאמר זה  אינו ממצא, ועיקרו סקירה של רוח הדברים המאוגדת ממקורות שונים, ומארצות לאום שונות, בכול עניין ודבר אינו מהווה עצה משפטית, ולפני כול פעולה יש לפנות לפגישה פרונטאלית בעניין ההמצאה עם בעל מקצוע בתחום.

הצהרה 2: אין במאמר זה משום כוונה ליצור ומאמר זה אינו יוצר בשום צורה או אופן יחסי עורך דין לקוח בין כל קורא לבין הכותב. ולמרות כול סיגנון הכתוב הדברים רשומים מבחינת הנוחות ולמעשה הינם מופנים לכול בני המינים השונים זכר ונקבה.

לחץ להצעת מאמר פטנטים לחץ

077-323-770-5