פטנטים תוכניות המכון – פטנטים

תכניות ליווי, סיוע ופיתוח לפרטיים, חברות ועסקים

 

פטנטים - תוכניות פטנטים וחבילות פטנטתכנית המצאה ושדרוג רעיון עד שלב רישום בקשת פטנט

עריכת בקשה לפטנט תוך פיתוח רעיון בסיסי של יזם, או פיתוח במתחם נושאי פעילויות חברה.

צוות המכון משלב חשיבה יצירתית, כשהיזם הינו חלק אינטגראלי מהתהליך, זאת תוך כדי איסוף חומר של פטנטים  רשומים בתחום, סקירתם וברירת חלופות ההמצאה התואמות צרכים אמיתיים בשווקים המבוקשים ככר פעולה ליזם ולהמצאתו.

 

פטנטים - תוכניות פטנטים וחבילות פטנט

פטנטים – תכניות מכון פטנטים – מורחבות

עריכת בקשת פטנט על בסיס פיתוח רעיון בסיסי כאמור בתכנית המצוינת בנ”ל, ליווי התכנית מעבר לשלב רישום ראשוני במדינת יעד אחת, רישום PCT, והקניית קדימות של 30 חודשים לרישום בארצות לאום, לפיתוח וייצור עצמי, או למכירה חלקית/מלאה של רישיון אזורי או כולל AS-IS. ברמות הביצועיות הליווי והגיבוי מתבצע אל עבר כול שלבי היצירה והייצור של המוצר ומסחורו.

פטנטים – תכניות מכון פטנטים – מקיפה

פטנטים - תוכניות פטנטים וחבילות פטנט

עריכת פטנט על בסיס פיתוח רעיון בסיסי, וקידומו אל עבר שלבי רישום בארצות לאום, תוך כדי יצירת הקשר הרלוונטי המסחרי הנדרש, קיום מו”מ וחוזים בינ”ל, למכירתו, לרישיונות, למתן פתרונות ייצור, ולקשירת קצוות השיווק וההפצה בארץ ו/או בחו”ל.

פטנטים - תוכניות פטנטים וחבילות פטנט

תכנית סיוע במימון: לחץ לפרטים

        לחץ לבחירת התכנית המועדפת

כל התכניות הינן ברמת גמישות גבוהה המותאמת בהתאם לאופי וצרכי המיזם, ושיקולי היזם – כוללות פתרונות לפי צרכי היזם/החברה.