קרן פטנטים

השקעה מינימליסטית, ביזמויות שהינם בשלבי
המצאה, או בשלבי חזון עתידי אל-עבר פטנטים,
גם בשלבים של לפני רישום פטנטים או עריכת פטנטים, אשר נמצאים בשלביהם הראשוניים:
כדוגמת השלבים של חיפוש פטנטים, עריכת פטנטים או רישום פטנטים.
היתרון, מחד, שהמשקיע יכול להשקיע סכום קטן, ולהנות מאחוזים הוגנים
בפרויקט שהמכון מנהל את קידומו אל עבר מסחור על האופנים והאפשרויות
האופטימאליות הנצפות בו.פטנטים - משקיעים לפטנטים

פטנטים

פרויקט או יוזמה המצאתית, בשלבים מתקדמים

יותר מהאפשרות הראשונה. הסיכון לכאורה מופחת מבחינת המשקיע, ובהתאם
“דמי הכניסה” לקבלת אחוזים מוגבר במידת מה, אך, אטרקטיבי דיו וברמת הוגנות מתבקשת.
פטנטים - משקיעים לפטנטים

יש רישומי הגנות בצורות ואופנים כאילו ואחרים.
יש התעניינות מעשית ברמה העסקית ואף מעבר לכך. פרויקט ספציפי הנדרש
באחד ממרכיביו השקעה נוספת כדי להגיע לרף ביצוע סופי.פטנטים - משקיעים לפטנטים

פרויקטים ויזמויות, המושתתות על הגנות מהגנות הקניין הרוחני
כמתבקש, אך קיים צורך, או רצון מצד היזם, לנהל את מסחורם גם בשלבי היצור.
בד”כ, מדובר בפרויקטים אשר יש בעניינם מגעים, בשלבים וברמות שונות, עם גורמי
יצור, הפצה ושיווק.פטנטים - משקיעים לפטנטים

                      פטנטים – קשר    077-323-770-5

בכול התכניות אנו חושפים בפני משקיע, בעל הממון, את הפרויקט ומרכיביו רק במפגש פרונטלי במשרדינו, ותוך כדי התחייבות שמירת סודיות. כאשר החשיפה מתבצעת לכול המוקדם בטווח היום בו מוגשת בקשת ההגנה הראשונית למשרדי רשם הפטנטים, כמובן, שהיזם יכול להיות סמוך ובטוח, כי לשיטת עבודתנו זו, אנו מצרפים עוד מספר אלמנטים נוספים, שלא נעלה אותם על הכתב, שיחד, יש בכול כדי למנוע אפשרויות העתקה או רמייה בדרגת וודאות ומקצועיות גבוהים ביותר. כמו כן, המשקיע יכול להצטרף לתכנית משקיעים כללית, ומקבל בתכניות השונות “מצע ביטחון” נרחב ואטרקטיבי, שיותאם למידותיו ויפורט במועד המפגש…