רישום פטנטים – רישום פטנט פרוביזורי, זמני, או עשה זאת בעצמך?

 

ככלל, נמצא כי, רישום פטנטים בישראל ובעולם הן החלופות הנדרשות ביותר מבחינת רוב רובם של הממציאים. דווקא העלויות של רישום פטנטים בארצות אלו הן בין העלויות הזולות. חלק מהסיבתיות נעוצות בעובדה, כי בעלי מקצוע מישראל יכולים ומורשים להגיש רישום בקשות פטנטים גם בארה”ב.

פטנטים – רישום פטנטים

פטנטים - פטנט, רישום פטנטים בישראל, רישום פטנט פרוביזורי, עריכת בקשות פטנט,

פטנט פרוביזורי – כוונת המחוקק

רישום עוקב של פטנט פרוביזורי בגמר שנה – סיכונים וסיכויים

רישום פטנט כמהלך עסקי פסיכולוגי על מתחרים

             רישום בקשת פטנט שאין בצידה סיכויי הצלחה, מה מטרתה?

 

 

חדשות רישום פטנטים:

נפתחה מחלקה של רישום סימן מסחרי במכון לפטנטים בישראל, להלן דרכי יצירת קשר עם המחלקה רישום סימני מסחר

תוכן עניינים

1. הגדרות

2. פטנטים – עמוד הבית

3. עריכת פטנטים

4. רישום פטנט פרוביזורי – זמני

5. רישום פטנט אונליין

6. קישורים חיצוניים

6.1 חיפוש וסריקת פטנטים בגוגל 

6.2 רישום פטנטים בישראל

רישום פטנטים – רישום פטנט פרוביזורי, זמני, או עשה זאת בעצמך?

רישום פטנט – הינו ברמה ההצהרתית אסמכתא של המדינה, כי לממציאים שזכו ברישום מצב משפטי המאפשר זכויות קנייניות ומסחריות שהינן בבחינת מעין בלעדיות במתחם גבולות התביעות המאושרות בם כחדשנות ההמצאה, בכפוף לחריגים, ולאיזון בין אינטרסים שונים נוגדים (ראה רישיון ליצור בכפיה) (ראה הלאמת המצאה לצרכים ביטחוניים).

רישום הפטנט, המגיע לאחר שלב עריכת פטנטים והכנת דרישות הבקשה, מותנה בשלב זה בתשלום אגרות, בתשלום אגרות המשך ובעמידה בדרישות רשות הפטנטים של אותה ארץ לאום בה בוצע רישום הפטנט. רישום הפטנט יכול ויהיה תקף לפרק זמן של עשרים שנים. כאשר לאחר תום תקופה זו, יוצא הפטנט מד’ אמותיו של הממציא כבעל זכות בלעדית והופך נחלת הכלל. מקרים חריגים יש ותתאפשר הארכת פרק זמן רישום פטנט מעבר לעשרים השנים ממועד הגשת הבקשה הראשונה בעניין, ממועד תאריך הבכורה. חוק הפטנטים האמריקאי, מאפשר הארכת תוקף הפטנט לתקופה של עד חמש שנים נוספות. עיקרם של המקרים יהיו בעיקר לעניין פטנטים שהטענה הנטענת בם היא כי לממציאים לא היה די זמן לממש את הפטנט עקב התנגדויות שעצרו מבחינת הממציאים את אפשרות אכיפת ההמצאה עד מועד החלטת הרשם בעניין (כך בישראל, בעולם הדברים שונים, המדינות המתועשות, OECD, וכן, ארה”ב וקנדה, חברות יכולות להגיש התנגדות רק לאחר שרשם הפטנטים קיבל החלטה בעניין הבקשה).

איזון בין האינטרסים, לוקח בשיקול גם השקעות פיתוח ארוכות זמן וממון. הדברים יהיו יותר רלוונטיים לפטנטים בתחומים ביו-טכנולוגי, רפואי, תרופות – וממלא, פחות בפטנטים טכנולוגיים, שבהם נמצא למכביר כי בפרק זמן של מספר שנים הפחות מעשרים, התקדמות המצאתית נוספת אינה משאירה הגיונם של ההמצאות להמשך הארכת רישום פטנט שהטכנולוגיה בו מיושנת.

הגדרה:

רישום פטנט בהגדרה, הנו ביצוע פעולת הגשת מסמכי בקשת רישום פטנט למשרד משפטים, או לרשות ורשם פטנטים של ארץ לאום ספציפית. או הגשת בקשת ה- PCT , Patent Cooperation Treaty (PCT). מסמכי בקשת רישום פטנט יכללו ויבואו לאחר שלב עריכת בקשת הפטנט, ויגובו בנוסף בדרישות מנהלתיות ובהן, בתשלום אגרת הבקשה לפטנט נדרש. פעולות אלו, הינן בבחינת רישום בקשה לפטנט. רישום פטנטים הינו דבר אחר – הינו שלב אשרור הבקשה לפטנט על-ידי בוחן פטנטים  וקיבולה לכדי פטנט ורישומה בספר הפטנטים.

 

 על מה ניתן לרשום פטנט? מה תחולת המשפחה שנכנסת גדר האפשרות דנן?
רישום פטנטים מתאפשר לביצוע על המצאה שהינה מוצר או תהליך, ניתנת לשימוש בתעשייה או בחקלאות ושיש בה חדשנות, הינה מועילה ויש בה התקדמות בהמצאה שאינה ברורה מאליה לבעל מקצוע בתחום.

גילוי של כוכב חדש, מחצב חדש, נוסחה מתמטית שמוכיחה את טענת איינשטיין לתורת היחסות, הינן תגליות מדעיות וגילויים מדעיים, הקרובים יותר בהגיונן לגילוי יבשת אמריקה על-ידי קולומבוס, לאו להמצאה של מנוע הקיטור או הטלפון הנורה וכדומה שיכנסו גדר מתחם הסיווג של פטנטים.

יש ורישום פטנט יתאפשר בארץ לאום אחת אך לא יכנס לסיווג הפטנטים בארץ לאום אחרת. בישראל כדוגמה שיטות לעשיית עסקים, תוכנות מחשב לכשעומדות לבדן, לא יכנסו גדר מתחם הגנות פטנט, ולעומת זאת, בחלק מהמקרים כן יכנסו תחת הגנות פטנט לפי חוק הפטנטים האמריקאי. לאו אומר, כי תמיד לא ימצא לאלו הגנות קניין רוחני מסוג אחר. הגנות קניין רוחני בכלל, יראו גם הגנות מדגם, כהגנת תצורה, הגנת סימן מסחרי רשום ועוד.

פטנטים – רישום פטנטים פרוביזורי – זמני
“פטנט פרוביזורי” – זמני, או בקשת פטנט פרוביזורית, הינם מונחים להליך זהה – של בקשה פרוביזורית לפטנט:

מאז 8 יוני 1995, משרד המשפטים בארצות הברית, משרד הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, הציע אפשרות רישום פטנטים נוספת לממציאים. האפשרות להגשת בקשה לרישום פטנט זמני אשר יועד לספק את התחנה הראשונה להגשת פטנט בארצות הברית. מועמדים זכאים לתבוע את היתרון של זמני הרישום של תאריך הבכורה של הפטנט הפרוביזורי, בתנאי מוחלט – שהוגשה בקשה לא יאוחר מ -12 חודשים מיום תאריך הגשת הבקשה הזמנית ו- להלן: פטנט פרוביזורי.

כאמור, חלופה של הבקשה הפרוביזורית לפטנט, אינה, אלא תפיסת זמן. זו מאפשרת במשך תקופה של שנה מיום הגשת הבקשה להגיש את הבקשה העיקרית. כאשר המרכיבים הייחודיים המייחדים את הרישום הפרוביזורי הינם, עלויות עריכה ואגרות הגשה מופחתות משמעותית מעלויות ואגרות הבקשה הקבועה. ראוי לציין, כי הגשת הבקשה כאן מאפשרת למגיש מצב משפטי מיוחל של “פטנט בבחינה” (Patent Pending).

הגדרת ה- “פטנט בבחינה” (Patent Pending) – “פטנט מותנה” או “פטנט על תנאי”:

הם כינויים או ביטויים משפטיים שניתן להשתמש בהם ביחס למוצר או תהליך לאחר שהוגש בגינו למשרד הפטנטים בקשת פטנט על המוצר או תהליך. ובתנאי, שהתבצע לפני הנפקת פטנט או נטישת בקשת פטנט. הסימון – מתריע ומודיע במפורסמות לציבור, לעסק או למפרים פוטנציאליים שיעתיקו את ההמצאה שהם עשויים להיות אחראים לנזקים, תפיסת טובין וצו מניעה לאחר ובמידה ויוחלט על הנפקת פטנט.

למרות שמצב זה, הינו מצב שיאושרר, או לא יאושרר, רק בסופו של דבר ורק רטרואקטיבית. הינו, רק בכפוף לאם תוגש בקשה העיקרית לפי הדרישות והתנאים הן בהיבט טכני והן מהותית. ואך ורק אם תחליט ותדרוש הסתמכות על תאריך הגשת הפרוביזורי. על הבקשה הפרוביזורית ניתן יהיה להסתמך במגבלות האמורות כאן, גם בהגשת בקשות קבועות בארצות לאום החתומות באמנות הבינ”ל ושאינן ארה”ב או בהגשת ה- PCT.

רישום פטנט פרוביזורי, אינו רישום פטנט בשום צורה ואופן, הכול כפי הגדרת הדברים דלעיל למונח רישום פטנט. ההגדרה הנדרשת, בהשמטת המילה פטנט הנהוגה באמירה ברמת הדיבור סתם. עקרה כאמור, אך תפיסת זמן – יהא ערכו ככול שיהיה – המקנה חזקה לכאורה כי תאריך הגשתה ישמש קדימות והסתמכות עתידית בכפוף להגשת הבקשה הקבועה לפטנט.

עריכה פרוביזורית סתם, לאו מקצועית, מעמידה סכנה לאפשרות ההסתמכות העתידית של הבקשה הקבועה על תאריך הבכורה. ואף מעמידה בסכנה את סיכויי קבלת הפטנט בבקשה הקבועה עצמה. כנגד שיטת הגשה זו, יש מחלוקות רבות, יש מצדדים ויש שלא, וסופו של עניין שההפרש בעלויות אינו דבר מה שאין מאחוריו דבר.

פטנטים – רישום פטנטים רישום בקשה קבועה בישראל

הבקשה הפרוביזורית, קיימת כפורמט ייחודי בארה”ב. יחד עם זאת יש פרסומים, כי מקבילה לה תפתח גם בישראל. פורמט בקשת תפיסת זמן זה, מוכר ע”י שאר ארצות הלאום החתומות באמנות הבינ”ל, אמנת פריז וה- PCT. שאר הבקשות לפטנט, להוציא את ה- PCT, הינן בפורמט של בקשה לפטנט קבוע בארץ לאום ספציפית.

רישום פטנט בישראל או הגשת הבקשה בישראל ראשונה, אפשרי. אל מולו חלופות הגשה ורישום בארצות לאום אחרות בראשונה. השיקול הוא שיקול שנשקל ע”י ממציאים שבד”כ אינם מגישים את הבקשה הראשונה, אלא, בארץ לאום אחת. השיקול המהותי יותר, הינו הרצון לתפוס הגנה עם פרסום מה שיותר מאוחר וחשיפה מינימאלית. את זאת ישיג ממציא בהגשת בקשה בישראל עקב החיסרון במערכת מחשוב ובשיטות עבודה איטיות שבסיסן בכוח אדם דל ואולי לעיתים לא כ”כ מתאים.

את המצב ניתן למצוא לצערנו בשיטות בגנזך הספרייה ובכוח האדם המוגבל והעיקש מה העומד אל מול הממציא או בעל מקצוע המגיע לבצע חיפוש כדוגמה. יחד עם זאת, מאז הקמת רשות הפטנטים, קיימים סימנים ואף מגמות המעידות על התמקצעות מוגברת בקנה מידה מפתיע שלא ידענו כדוגמתו עד היום. אולי.

פרקי הזמן של קבלת מסמך המעיד על תאריך בכורה התקצר פלאים, הטיפול המקצועיות והיוזמה של המשרד אל מול המגישים הינה חיובית ביותר. מעבר לשיקולים המהותיים, נמצא גם שיקולים של יכולת הגשת בקשה בשפה העברית, וזאת, בשילוב אגרת הגשה סבירה של אלף ומאה ₪, מהווה לעיתים שיקול לממציא המסתכן שמגיש בקשתו עצמאית ולאו מקצועית.

פטנטים – רישום פטנטים רישום בקשה קבועה בארה”ב

לממציא קיימת אפשרות הגשת הבקשה הראשונה בארץ הלאום של הממציא, הינו בישראל. קיימת חלופת פעולה פופולרית ביותר ונוספת. חלופה הנבחרת ולא בכדי ובפועל ע”י רוב הממציאים. והדברים יפים, הן בישראל והן ברוב ארצות הלאום האחרות בעולם, וזו הגשת הבקשה בארה”ב.

הגשת הבקשה בארה”ב אינה שונה מהותית בעלויות העריכה ואגרות ההגשה אל מול מקבילתה שבישראל. הבדל אגרה של כ- 250-300 דולר אינו מהווה מחסום מפני השיקול המרכזי של ממציאים לתפוס לעצמם את “הגנת המונופול הטריטוריאלי”. בארץ האפשרויות המסחריות הגדולה של ארה”ב, ובפני שוק עצום כמותית לעומת החלופה של הגשה בישראל.

יחד עם זאת, עד 1/11/07 המועד שבו נכנסו תקנות חדשות ומקשות לכאורה על אפשרות קבלת פטנט בארה”ב בהשוואה למצב שהיה קיים עד כניסתן של אלו, תקנות שבשלב זה הושהתה הפעלתן עקב צו עיכוב ביצוע עד החלטת בית המשפט בעניין.

עד אז, לא היה ספק, כי רשם הפטנטים האמריקאי די מקל על הממציא הפוטנציאלי בקבלת הפטנט המיוחל, אל מול רשמי פטנטים אחרים ונחשבים ברמה המסחרית המקבילה או קרובה למידותיו.

מכאן, ששיקולי עלות אגרה סבירה, כמדינה פדראלית להבדיל מאיחוד אירופאי שסופו שכול מדינה בו הינה עדיין מדינה ככול מדינה נבדלת ומובחנת, וקלות יחסית של הגנה, בתוספת קבלת המעין מונופול המיוחל בארץ המסחור של הזדמנויות בלתי מוגבלות – העמידו ומעמידים עדיין את ארה”ב כמובילה ומנחה במתחם הפטנטים המדגמים וכו’.

מכאן, אחד יש ויראה כי הגשת בקשה לפטנט בארה”ב על סמך השיקולים שמנינו כאן, הינה בבחינת הסביר ואף מעבר לכך, יתר על כן, נראה כאילו לא סביר הוא שלא לתפוס הגנה מיידית בארץ זו.

פטנטים – רישום פטנטים רישום PCT
Patent Cooperation Treaty- PCT

ה- PCT בד”כ מנוצל להארכת פרק הזמן של השנה הראשונה מיום תפיסת תאריך הבכורה. בין אם בטווח זמן של השנה ממועד הגשת
ה- Utility Patent Application, או ה- Provisional Application for Patent.

ניצול? כיוון שפורמט הגשה של ה- PCT מאפשר ארכה נוספת של 18 חודשים ממועד הגשתו, ארכה המאשרת הגשת הבקשות בארצות הלאום הספציפיות.

לאחר חלופות שלבי רישום פטנטים אלו, עומדת לממציא האפשרות לתפוס הגנה בארצות הלאום הספציפיות. הזמן כאן, הוא מוחלט והוא המבחן. אין הימנו חזור. ואף על פי כן, יש יוצאים מהכלל, כדוגמת ארכה של כחודשיים ימים העומדת למאחר בהגשת בקשה בינ”ל. זאת בכפוף לכתיבת וחתימת תצהירים הנתמכים במסמכים חיצוניים להוכחת סיבתיות שלא אפשרה הגשת הבקשה בפרקי הזמן המדוברים. והכול, כדוגמה אחת מיני מספר אפשרויות.

פטנטים; פטנט, מכון לפטנטים – קביעת פגישה עם צוות המכון לפטנטים

נא להשאיר כאן פרטי התקשרות בסיסיים – ונחזור אליך עם הצעה:      

    חיפוש פטנטים חינם

    התקשר – 077-323-770-5