רישום פטנט פרוביזורי – כוונתו הפטרנליסטית של המחוקק

פטנט פרוביזורי

רישום פטנט פרוביזורי אל מול רישום פטנט קבוע

 

פטנט פרוביזורי – פטנט זמני – חשוב לממציאים לרדת למטרותיו כפי שהינם בבסיס כוונת המחוקק בארה”ב ויוזמיו

 

פטנט פרוביזורי – כוונתו הפטרנליסטית של המחוקק האמריקאי הייתה והינה, להקל בשלבים הראשונים לפחות, על ממציאים בנבכי רישום הגנות פטנט. כשמשתמשים במונח “פטנט פרוביזורי”, הכוונה בדרך כלל ל-“בקשת פטנט זמני”. וכיוון שאין דבר כזה, כפי שאין מונח כזה – פטנט פרוביזורי. צריך להבין, כי המינוח “פטנט פרוביזורי” – הוא מינוח שבסלנג. אבל, זה סלנג, שגם בוחן הפטנטים מבין ואולי גם משתמש בו.

יחד עם זאת, חשוב לא לטעות עקב הכותרת כאן. רישום פטנט פרוביזורי הינו לכשעצמו, תת-סוג בתוך ה- “UTILITY PATENT” – “פטנט שירות” – שהוא עצמו, אחד הסוגים מסך החלוקה לקטגוריות הנוהגת של סוגי הגשת בקשות פטנט והיא המנויה והנותנת אצל רשות הפטנטים האמריקנית ה- U.S.P.T.O.

פטנטים;    רישום פטנטים אונליין;    פטנט פרוביזורי – ברשות הפטנטים האמריקאית

 

   

הדרכים הנכונות והלא נכונות – להגיש בקשות פטנט זמני – פרוביזורי

מאמר – עו”ד חבושה

בקשת הפטנט הזמנית, כשיטת הגשת בקשת פטנט ותפיסת תאריך בכורה – באה לעולם, לראשונה – על ידי משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארצות הברית בשנת 1995.

 

המטרה של המחוקק האמריקאי – הייתה לתת מענה לצורך – להפוך את מצב ושלב ה- “פטנט-פנדינג
” לעביר וידידותי ועדיין לאפשר את השמירה על זכויות הגשת פטנטים בחו”ל על סמך תאריך הבכורה.

 

מה מרכיבי הבסיס של בקשת פטנט זמני?

o
לבקשה תוחלת חיים 1 יחידה – של 12 חודשים מתאריך ההגשה.

o
לא ניתן להאריך תקופה זו של 12 חודשים.

o
הכרח למבקש להגיש בקשת פטנט לא זמנית במהלך
תקופ
ת חיי הבקשה הזמנית כדי לחבר המשכיות המסתמכת על תאריך הבכורה

o
היבט קריטי – שעליה לכלול תיאור טכני
מספיק של ההמצאה, כך שלאחר קריאת בקשת הפטנט הזמני, מישהו מיומן סביר בתחום יוכל
ליצור או לתרגל את ההמצאה. זה ידוע בתור דרישת 112.
– וכאן חלק מסוכן בבקשה הזמנית!

 המטרות המתאפשרות בבקשה הזמנית, מגוונות – נמנה כמה:

 o

להשיג אסטרטגית “חלון זמן של
שקט עסקי” ביצירת מצב לכאורה משפטי שימנע מתחרים שיחששו להסתבך….

o
להשיג מצב ביניים משפטי האוחז בזכויות לכאורה, ב “פטנט
פטנדינג” (
Patent
Pending
), שיאפשר המשך פיתוח טכנולוגי ועסקי – בו זמנית עם אי גילוי;

o
ועוד רבים, כפי המצב האינדיבידואלי של כול יוזמה עסקית וייחודיות שבה
וצרכי ומגבלות המבקש אביה.

 

דרישת 112 הספציפית – מחד, דורשת תחולת “פרטים טכניים נאותים” – אל מולה,
עומדת מטרת החקיקה – ליצור בקשת פטנט של תפיסת זמן שתהא קלה ושונה מבקשת הפטנט
הקבועה (שאם לא כן, אין סיבה לקיומה?)!

 

יוצא – שלא מסופקת נוסחה לביצוע המגדירה באופן חד וברור – מה נחשב “מספיק”
בתיאור הטכני – ומה נחשב “לא מספיק”.

ומכאן, את למדה – ששוב – על הספקטרום הרחב – מצויים מקרים שבסוופו של יום פסיקת בית המשפט העיון בארה”ב קובע עקרונות מנחים או מחייבים כפי שבא לידי ביטוי במחלוקות שעומדות מולו….

 

מכאן – שבמצב של “בקשת פטנט זמני – שהינה כמסננת” –  שנכתבה והוגשה באופן שגוי – בתיאור חסר, ו/או לא מקצועי – הן טכנית והן משפטית – הינה – אך רושם מוטעה שזכויות פטנט מוגנות – כאשר הלכה למעשה, אלו מובילות את המבקש למחוזות קשים ובלתי אפשריים – של משפטים יקרים
מול טייקונים וחברות ענק.

 

במצב זה – יוצא שזכויות הפטנט לא הצליחו להיות מוגנות באמצעות – המסננת המשפטית והטכנית…

 

וכאן קבור הכלב (הכלב המשפטי בכל אופן):

o
הגשות בקשות פטנט זמני באופן עצמי, או עם גורמים שאינם עורכי-דין
המיומנים משפטית
כדי להשיג “חיסכון בעלויות” של בקשת פטנט זמני.

o
לא אחת, נפוצה הצרה של הגשות פטנט זמני שמבוצעות גם בחופזה ומשכך, חסרות מרכיבים.

 

כך, מבחינה משפטית – ישנן בקשות פטנט זמני – שלא מאפשרות חיבור בקשות פטנט קבוע אליהן
= וכאשר בטווח זמן ביניהן נכנס “ממציא אחר” – בדרך כלל “חזק כלכלית”

ראה:
פסק הדין הפדראלי  
Dynamic Drinkware v. National וקביעתו: שבקשת הפטנט הקבועה אין לה יכולת להתחבר למרכיבים ברורים מספיק בבקשה הזמנית – ומשכך, תאריך הבכורה לא ניתן במקרה דנן.

וביותר פירוט: שהבקשה הזמנית לא הכילה תיאור כתוב הולם המאפשר למישהו בעל מיומנות רגילה
באמנות לממש את ההמצאה הנטענת בבקשה הלא זמנית. (דרישת  112לעיל)

  

צעד לעבר פיתרון בהגדרת הגבולות – אך, לא די להבנת האדם ההדיוט לו מנועדה ההגנה:

לאור המשפט ב- Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco

נקבעו על-ידי “המעגל הפדראלי” עקרונות המרחב והתחולה המתבקשים שיהיו חלק
מבקשת פטנט זמנית
באשר היא, כדלקמן: (והינם 112 הדרישות (ראה גם דלעיל)):

 

o
תיאור טכני הכולל תיאור כתוב של ההמצאה;

o
אופן ותהליך העשייה והשימוש בו;

o
כתוב במונחים מלאים, ברורים, תמציתיים ומדויקים כדי לאפשר לכל אדם
מיומן באמנות ליצור ולהשתמש בהמצאה;

o
שיכלול תאור של הדרך הטובה ביותר לביצוע ההמצאה שחשב הממציא או
הממציא המשותף. 
המאפשר למישהו בעל מיומנות רגילה באמנות לממש את ההמצאה הנטענת בבקשה הלא זמנית.

 והחכם – עיניו בראשו – ואפשר ללכת בקו האמצע ולא להיות קיצוני לא לכאן ולא לכאן.

 *בברכה והצלחה – עו”ד חבושה

 עוד כמה מילים על – רישום פטנט פרוביזורי – וכוונתו הפטרנליסטית של המחוקק

 רישום פטנטים אצל PCT

  • רישום פטנטים רשות הפטנטים בישראל

  • רישום עוקב של פטנט פרוביזורי בגמר שנה – סיכונים וסיכויים

  • רישום פטנט כמהלך עסקי פסיכולוגי על מתחרים

  • רישום בקשת פטנט שאין בצידה סיכויי הצלחה

 

רישום פטנט לפני תום שנה מרישומו:

בקשת פטנט, בטווח הזמנים של בתוך השנה ממועד תאריך הבכורה של הבקשה הפרוביזורית. בקשת הפטנט הזמנית, הכרחי לה להגיש בקשות פטנט בארצות הלאום, במידה וממציא רוצה לקשור את תאריך הבכורה המוקדם, לבקשה הקבועה שהינו מגיש בתוך טווח זמנים זה.

חשוב להבין, כי גם בשלב זה, אין וודאות מוחלטת או החלטה ממסדית, כי חזקה חלוטה היא, כי יש זכות פטנט חלוטה או אף החלטת חיזוק כלשהי אל עבר יעד זה. וגם בשלב זה, לכאורה הממון וההשקעה הינם על קרן הצבי. לשימת לב, חשוב להבחין, כי בקשה פרוביזורית, כמעט תמיד תהיה הבקשה הראשונה שמתעתדת לתפוס את תאריך הבכורה. הרבה יותר נדיר הוא השימוש בבקשה הפרוביזורית או רישום פטנט פרוביזורי, לשיפור כלשהו של בקשה קבועה קיימת, שכן, ההליך היותר טבעי למצב זה הינו בקשת פטנט מוסף. אי עמידה בזמנים, ואי הגשת רישום פטנט קבוע בתוך מועד הזמנים כאמור, יביא לניתוק השלשלת, עד כדי שיסכן גם את ההכרה בתאריך שנקבע ברישום הפטנט הקבוע. וכול שכן, אם בוצע פרסום בגין ועל סמך הרישום הפרוביזורי ולפני הגשת רישום פטנטים קבוע.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

רישום פטנט פרוביזורי – כוונתו הפטרנליסטית של המחוקק

למה לי?

איבוד זכות תאריך הבכורה –  לאחר רישום עוקב ומאוחר משנה ממועד תאריך הבכורה שתפס הפטנט הפרוביזורי:
פטנט פרוביזורי – “ובסלנג” פטנט זמני – למה לי? – כאמור, רישום פטנט מאוחר יגרור פקיעה של זכות לכאורה של רושם פטנט לקבלת תאריך הבכורה של הרישום הראשון בזמן. פטנט זמני, עליו נסמכים, יכול שיסכן, כאמור, גם את הסיכוי לקבלת פטנט בסופו של שלב בחינה עקב טענות כדוגמת טענת פרסום קודם בזמן של הפטנט הזמני עצמו.

בקשת פטנט פרוביזורי

רישום פטנט כמהלך עסקי פסיכולוגי על מתחרים:

לאחר שלב עריכת פטנטים והכנת דרישות הבקשה הטכניות-צורניות והמהותיות, מוגשת בקשת הפטנט, נרשמת כבקשה, ומתבצע רישומה כזכות תלויה הכפופה לאישור עתידי של בוחן פטנטים. רישום פטנטים לעיתים לא מבוטלות, הינו כלי משחק מסחרי, ולאו בקונוטאציה של יושרה עסקית. יש ומתבצעים רישומי פטנטים בארץ לאום אחת, לדוגמה בישראל, בה מתחם הטריטוריה של החברות מוגבל לכאורה, אולם מנגד, בטריטוריה קטנה ומוכרת, מונופול יכול להביא בדרגות סיכוי גבוהות יותר סיכויי הצלחה מסחרית, וכך, גם בסיכון מופחת. לא אחת, נמצאים גורמים המגישים בקשת מדגם צורנית, ותמצא כי הינם טוענים שיש בידם פטנט, או אפילו פטנט עולמי. ובעלי מקצוע בתחום ראו ממקרים אלו. כאשר, עד שקם מתחרה שבודק את העניין לעומק, וההטעיה מוסרת, הרוויח אותו מטעה ממון רב ממונופול בפועל שיצר לעצמו שלא כדין.

רישום בקשת פטנט שאין בצידה סיכויי הצלחה:

יש ומוגשים רישומי פטנט במצבים בהם סיכויי ההצלחה המסחרית הינם כמעט אפסיים. מצבים אלו, יכולים לנבוע ממספר ראשי פרק. האחד, שהממציא אינו יודע את חזות הכול, ואף לא את קצה הקצה של זו. ובד”כ זאת עקב ביצוע חיפוש פטנטים עצמי, שבסיסו באמונה כי עדיף לחסוך מעט ממון. ויוצא שרישום פטנטים מתבצע, בעוד, שקיימים פטנטים, שאף פג תוקפם והינם נחלת הכלל, שהינם יעילים ומפותחים הרבה מעבר לפתרונים שנותן הממציא בבקשתו הרשומה.

רישום פרוביזורי, רישום פטנטים     רישום פטנט


חיפוש פטנטים

לחץ   פטנטים – קשר  לחץ

5- 770- 323- 077