פטנטים – מרכז העסקים

 

מכון פטנטים – הקמת עסקים ופיתוחם

פטנטים

 

בכל שלב,  אנו פועלים תוך ראיית הדברים באספקלריה עסקית!!!

פטנט - משרד פטנטים, עורך פטנטים

פטנטים – משרד פטנטים

פטנטים – מרכז העסקים

צוות המכון מתמחה בהקמה ובפיתוח של עסקים משלב הרעיון ועד חברה ועסק עובד ומוכר מוצר. בין אם המדובר בפיתוח עסקי המחזיק בחיקו הגנה מההגנות המוקנות במסגרת הגנות הקניין הרוחני, ואילו מקנות על נכס מנכסיו הגנה כדוגמת הגנת פטנט, או מיזם שהינו בעל ייחודיות ויתרונות יחסיים בשווקים עליהם הוא חולש!!!

פתרונות עסקיים:

מענה ברמת ההמצאה, רישום ועריכת הגנת זכויות יוצרים:

הקמת עסק מוגן פטנט

פיתוח פטנטים  לעסקים וחברות בתחומי הפעולה בו הינם מתמחים.

הרחבת תחומי פטנטים קיימים, שדרוגם ופיתוחם.

פיתוח פטנטים ליחידים על בסיס רעיון, או בתחומי עניין המצויים בהקמה עתידית ועל פי דרישה.

פטנטים – מרכז העסקים – מענה ברמת הגיבוי המקצועי, משפטי-עסקי-כלכלי הנדרש:

הקמת ופיתוח מיזמים עסקיים  ייחודיים, ליווי ובניית העסק, תוך גיבוי נדרש, עד רמת יצירת יסודות

ראויים עובדים ובנויים כהלכה, בהתאם ולפי דרישות ופוטנציאל פיתוח נצפה והתפתחות עתידיות בכלל.

פטנטים – מרכז העסקים – מענה ברמת ליווי עד ולאחר יצירת יחידה עסקית רווחית:

ליווי והבראת עסקים קיימים, ברמות פתרונות עסקיים יצירתיים, מענה משפטי מגוון וליווי כלכלי/עסקי.

פיתוח והרחבת חברות קיימות ביצירת קשרים לשווקים חדשים, ברמות ייצור, שיווק, הפצה, יבוא, יצוא

שינוע, פריצה לשווקים, השגת מחירי יעד, עמידה בתכניות ובתקציבים ועוד.

 לפגישת ייעוץ וניתוח אסטרטגיות פעולה-חינם-לחץ כאן

077-323-770-5